Wiebes reageert op voorstellen Klimaatakkoord

De leden van onze coöperatie ontvingen vorige week een nieuwsbrief met uitleg over wat het Klimaatakkoord mogelijk betekent voor deelnemers aan Postcoderoos-projecten. Vandaag heeft Minister Wiebes namens het kabinet gereageerd op de voorstellen in dit Klimaatakkoord.

Voor deelnemers aan postcoderoosprojecten is het vooral interessant wat er met de belasting op elektriciteit gaat gebeuren. Het plan om deze drastisch te verlagen ten koste van de belasting op aardgas lijkt niet op draagvlak van het kabinet te kunnen rekenen. Dit is gunstig voor deelnemers aan Zonkracht Hummelo, omdat deze financieel profiteren van korting op de elektriciteitsbelasting.

Wiebes zegt hierover:

De aanpassing van de energiebelasting (…) is een belangrijke ondersteunende en stimulerende maatregel voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. De door de tafel gebouwde omgeving voorgestelde aanpassing vindt het kabinet evenwel te groot.

Het kabinet vraagt de tafel waarin dit voorstel is bedacht met nieuwe voorstellen te komen voor zo’n aanpassing. Ook verzoekt het kabinet de tafel te onderzoeken of in het voorstel ook een variant kan worden betrokken
waarbij de elektriciteitsprijs niet of deels wordt verlaagd en waarbij een hogere gasprijs wordt gecompenseerd door een hogere belastingvermindering in de energiebelasting. Een dergelijke maatregel zou voor energiecoöperaties erg welkom zijn, omdat het wel positief bijdraagt aan de energietransitie, maar deelnemers van energiecoöperaties niet benadeelt.

Zonkracht Hummelo zal haar leden zo snel mogelijk informeren als er meer nieuws komt uit Den Haag.

Geef een reactie