Werkgroep

De werkgroep bestond uit de volgende leden:

Charles Lourens
“Mijn motivatie om mee te werken aan dit project is de wens dat mijn kleinkinderen mogen opgroeien in een schone en duurzame wereld. Te beginnen in Hummelo!”

Gaby Koenders
“Grijze stroom is niet meer van deze tijd. Daarom zet ik me graag in voor groene stroom opgewekt in Hummelo voor Hummelo!”

Theo Lucassen
“Namens de Dorpsraad Hummelo wil ik gezamenlijk werken aan de toekomst. Voor een duurzaam, leefbaar-schoon en energieneutraal Hummelo!”

Sebastiaan Moens
“Net op het moment dat ik te horen kreeg dat het bij ons thuis lastig is om zonnepanelen te plaatsen omdat onze woning niet gunstig ligt, kreeg ik te horen van dit mooie initiatief. Hoe gaaf zou het zijn als we met ons allen, heel Hummelo klimaat neutraal kunnen krijgen? En dan ook nog de energierekening sterk naar beneden kunnen krijgen!”

Hein Hoefsloot
“Zonnestroom is in 2025 de goedkoopste vorm van elektriciteit. De opwekkosten zijn geen drempel meer, de uitdaging ligt nu bij het inpassen in de gebouwde omgeving”

Pierre Seegers
“Ik liep al langer met het idee om zonnepanelen te plaatsen om de energiekosten te verlagen. Maar het dak van ons huis ligt niet zo gunstig. Het initiatief om “mijn” zonnepanelen op het dak van een “ander” te leggen, kwam voor mij precies op tijd en is een goede stap om kosten te verlagen én een mooie vervolgstap naar een meer energie-neutrale huishouding te komen”.

Evert Goverde
De zon is gratis en voor iedereen. Bundel alle “zon” kracht in Hummelo. Investeer in de toekomst!

Gijs Jolink
“We kunnen samen het goede voorbeeld geven met dit coole project. Als het een goede investering is en het maakt de wereld ook wat beter, waarom zouden we het dan niet doen?”

Erik Dreteler 
“Laten we met z’n allen Hummelo en de rest van de wereld een stukje beter maken en op een goede manier gebruik maken van de natuur. En het is ook nog eens goed voor de portemonnee. Alleen maar win-win!”

Mariska Hylkema “Voor niks gaat de zon op in Hummelo. Elk half uur valt er genoeg licht op het aardoppervlak om de hele wereld een jaar lang te voorzien van energie. En dat al 5 miljard jaar! Zonde toch? Het rendement is momenteel hoger op een zonnepaneel dan spaargeld op de bank.”

Robert Kuperij 
Inmiddels weten we allemaal dat duurzame energie noodzakelijk is, maar toch leven we nog steeds op die fossiele rommel. Met dit initiatief wordt energie-neutraal wonen bereikbaar en aantrekkelijk 

Jan Klein Kranenburg
“Het is een vreemde gedachte dat ik waarschijnlijk het moment ga meemaken dat ons olie en gas op is. Ik vind dat we een verantwoordelijkheid hebben naar onze kinderen toe: ik gun hen net zo’n welvarend bestaan als wij hebben, op een gezonde aarde. Een ambitieuze energietransitie met veel ruimte voor zonne-energie past daarbij. En wat is er mooier om hier lokaal mee aan de slag te gaan?”

 

Werkgroep Zonkracht Hummelo