Streekenergie

De doelstellingen van Zonkracht Hummelo en Streekenergie sluiten goed op elkaar aan. Streekenergie komt voort uit Agem, dat ooit is opgericht door de acht Achterhoekse gemeenten. Streekenergie vormt samen met een aantal anderen entiteiten (zoals Agem Energie-experts en het Energieloket) de aanjager van de energietransitie in de Achterhoek. Streekenergie streeft naar een energieneutrale Achterhoek waarbij net zo veel duurzame energie wordt opgewekt als wordt geleverd. Daarmee worden we meer onafhankelijk en houden we geld en werkgelegenheid in de Achterhoek. Streekenergie bevordert onze initiatief door kennis en ervaring te delen en door jaarlijks een bijdrage per deelnemende klant aan de coƶperatie uit te keren.

Daarnaast maakt Streekenergie de levering van de Achterhoekse groene stroom aan de deelnemers mogelijk. Vanwege die bovengenoemde bijdrage is klant worden van Streekenergie ook financieel aantrekkelijker. De tarieven zijn ook meer dan redelijk. Maar we benadrukken tegelijkertijd dat overstappen voor leden geen verplichting is.

Indien e als lid van Zonkracht Hummelo geen klant wordt van Streekenergie dien je er rekening mee te houden dat je met je eigen energieleverancier afspraken moet maken over de teruggave van de energiebelasting. Het is mogelijk dat jouw energieleverancier hier niet aan mee wil werken of hier administratiekosten voor in rekening wil brengen. Het is dus verstandig om dat vooraf zelf te controleren. Zonkracht Hummelo of Streekenergie zijn hiervoor niet verantwoordelijk en kunnen hier ook niet in bemiddelen.