Risico’s

Het verdienmodel is gebaseerd op een aantal uitgangspunten en aannames. Deelnemers kopen certificaten (zonnepanelen) van de coöperatie en hebben als lid ook zeggenschap in die coöperatie. Hieronder staan enkele risico’s en gevolgen/maatregelen:

Het lukt niet om voldoende certificaten te verkopen
In dat geval gaat het project niet door, want met  te weinig zonnepanelen wordt het niet rendabel. Mensen die al een voorinschrijving hebben gedaan worden tot niets verplicht: hun inschrijving vervalt.

Er worden meer certificaten verkocht dan er beschikbare panelen zijn
De coöperatie gaat dan in Hummelo en omgeving op zoek naar extra daken.

De opbrengst van de panelen valt tegen
Bij aanbesteding wordt gewerkt met strenge kwaliteitseisen en er worden garanties verwacht. Voordat opdracht gegeven wordt, worden de specificaties door een onafhankelijk specialist beoordeeld.

Je hebt al een contract met een andere energieleverancier
Je ontvangt een tegenvoorstel van AGEM. Als je hier tevreden over bent, zorgt AGEM dat je huidige contract wordt opgezegd. Je stroomlevering blijft gegarandeerd. Overigens is overstappen naar AGEM niet verplicht, zie hiervoor de veelgestelde vragen.

De energieprijs verandert
De energieprijs staat voor de eerste 5 jaar vast. Hierna kan deze wijzigen: omhoog of omlaag. Dit zal echter geen groot effect hebben op uw energierekening, omdat uw voordeel vooral zit in de korting op de energiebelasting. Deze is de komende 15 jaar gegarandeerd. De hoogte van de energiebelasting zelf kan wel fluctueren.

De panelen raken beschadigd door hagel, bliksem of brand
Hiervoor wordt een verzekering afgesloten. De kosten hiervoor zijn meegenomen in de business case.

Het gebouw waar de zonnepanelen op liggen verandert van eigenaar
Er is notarieel een recht van opstal gevestigd, dit garandeert dat de installatie op het gebouw blijft liggen, ook bij verkoop.

De (belasting-)wetgeving verandert
In de huidige wetgeving m.b.t. korting op de Energiebelasting wordt 15 jaar belastingkorting gegarandeerd, zie hiervoor artikel 59.c van de Wet belastingen op milieugrondslag. Maar theoretisch kan de wetgeving die deze garantie geeft toch wijzigen. Dit valt niet met zekerheid te voorspellen.

AGEM houdt op te bestaan
Dit zou erg onwaarschijnlijk zijn. AGEM is immers een initiatief van de acht Achterhoekse gemeenten. Mocht dit echter toch gebeuren dan blijft de installatie uiteraard gewoon van de coöperatie en kan de opgewekte stroom aan een ander energiebedrijf worden verkocht. Over de opbrengst en de verrekening van de korting op de energiebelasting zullen dan met een ander energiebedrijf nieuwe afspraken gemaakt moeten worden.

De installateur of fabrikant gaat failliet
Er zullen alleen gedegen Achterhoekse installateurs worden gevraagd een aanbieding te doen, waarbij ook geselecteerd wordt op de goede kwaliteit van de zonnepanelen met een goede fabrieksgarantie. Daarnaast zijn in de businesscase reserveringen opgenomen voor onvoorzien, verzekering en een service/onderhoudsbedrijf.

De coöperatie gaat failliet
De coöperatie is een rechtspersoon met uitgesloten aansprakelijkheid, dit betekent dat de leden niet verantwoordelijk zijn. Bestuurders zijn alleen verantwoordelijk bij wanbestuur. In het onwaarschijnlijke geval dat de coöperatie niet aan haar verplichtingen kan voldoen, kan de coöperatie in het slechtste scenario failliet gaan. Het is dan aan de curator wat hiermee te doen. Aannemelijk is dat dan en rechtsopvolger gezocht wordt. U kunt nooit meer dan de waarde van uw certificaat kwijt zijn.