Bitterballen op zonkracht

Buurtmaken met Annerie en Jeroen

Zonkracht Hummelo legt in het voorjaar van 2018 bijna 700 zonnepanelen op 3 staldaken in de omgeving van Hummelo. Voor inwoners van Drempt, Hummelo en Keppel zijn de boerderijen van IJsboerderij “De Steenoven” en “Holsen” aan de Broekstraat wel bekend. Maar dat derde dak van Annerie en Jeroen van Bommel: waar ligt dat eigenlijk? En wie zijn Jeroen en Annerie?
Zonkracht Hummelo maakt nader kennis.

Jeroen en Annerie
Annerie en Jeroen

Als we voor de twee keer op de koffie komen bij Jeroen en Annerie valt meteen op dat er net een nieuw rieten dak op het huis aan de Beekstraat ligt. Jeroen en Annerie zitten volop in de verbouwing van zowel hun woning als hun bedrijf. Dat we iets lekkers van Leo Ebbers hebben meegenomen komt goed uit: Jeroen blijkt vandaag jarig. Maar ook op zijn verjaardag wordt er keihard doorgewerkt.

Jeroen en Annerie komen uit de omgeving van Elst. Hun bedrijfsactiviteiten waren daar versnipperd over verschillende locaties. Ideaal was dit niet: Jeroen en Annerie wilden voor hun jonge gezin een echte ‘thuisbasis’ en vonden uiteindelijk een boerderij in Toldijk. Jeroen en Annerie houden Limousinrunderen voor het vlees. De runderen worden door hen zelf gefokt. Jonge koeien worden grazers in natuurland in Noord-Brabant. De stieren krijgen straks een plek op de boerderij in het buitengebied van Toldijk. Nu kan dat nog niet. De boerderij en de bijgebouwen zijn verouderd. In december wordt asbest gesaneerd van 5 oude stallen, de stallen worden vervolgens gesloopt en het puin wordt hergebruikt als fundering voor een nieuwe stal.

Open front stal

De nieuwe stal is een stal van het ‘open front’-type en qua constructie niet te vergelijken met de twee andere melkveestallen waar Zonkracht Hummelo zonnepanelen gaat plaatsen.

Open front stal
Een voorbeeld van een vergelijkbare open front stal

Jeroen: “Ik heb dit type stal gezien tijdens mijn stage in Frankrijk. Het is een relatief eenvoudige constructie, maar ideaal voor dit type vleesvee. Het open karakter zorgt voor maximale uitwisseling van buitenlucht een gezonde stallucht als gevolg”.
De bouw van een dergelijke stal is niet ingewikkeld. De spanten heeft Jeroen al gekocht. De gemeente Bronckhorst bevestigde in november dat de stal gebouwd mag worden. De bouw gaat daardoor goed passen in de planning van Zonkracht Hummelo. Wat Jeroen en Annerie betreft kan de stekker van de zonnepaneleninstallatie er in het voorjaar van 2018 in.

Het dak van de stal is zuidwest gericht: ideaal voor de instraling van de zon. Deze ligging is zelfs wat gunstiger dan de andere twee daken, maar omdat de hellingshoek van 6 graden iets minder gunstig is, zal de opbrengst van de installatie op dit dak vergelijkbaar zijn met de daken ‘Holsen’ en ‘De Steenoven’.

Bitterballen

Naast de stal komt er aan de Beekstraat ook een bedrijfshal met daarin een productielijn voor de vleesproducten. De Limousin runderen leveren hoogwaardige producten zoals tournedos en kogelbiefstuk. Jeroen en Annerie merken de laatste jaren daarnaast een toenemende vraag naar luxe-snacks.

Ambachtelijk gemaakte bitterballen van Limousinvlees
“Van Bommel”-bitterballen

Dit heeft ervoor gezorgd dat de productie van kroketten en bitterballen een grote vlucht heeft genomen. De productie hiervan gebeurt op ambachtelijke wijze. Jeroen en Annerie proberen bij dit productieproces zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken.

Jeroen: “Ons recept valt bij sommige mensen zó goed in de smaak dat we nu ook bitterballen maken van het vlees van externe vleesleveranciers, tot in Zeeland aan toe.”

Jeroen en Annerie zijn inmiddels lid van Vereniging Streekproducten Achterhoek en zichtbaar bij allerlei evenementen in de regio. Annerie: “We zijn onder de indruk van de gastvrijheid van deze regio. We voelen ons er al helemaal thuis.”

Energieneutraal

Jeroen en Annerie willen hun eigen productieproces ook energieneutraal maken. Naast de installatie van Zonkracht Hummelo gaan ze gelijktijdig zelf een installatie plaatsen. De inkoop gebeurt parallel aan die van Zonkracht Hummelo, waardoor Zonkracht Hummelo en Van Bommel Beef een inkoopvoordeel hopen te behalen. Net als op de stal van IJsboerderij “De Steenoven” zullen de twee installaties op het oog één geheel vormen, maar elk hun eigen aansluiting kennen.

Annerie vertelt dat in Toldijk toevallig ook een project loopt om te onderzoeken of het buitengebied van het gas losgekoppeld kan worden, een project met landelijke aandacht: bestuursleden van Zonkracht Hummelo hoorden “Toldijk” zelfs genoemd worden op een landelijk energiecongres in Bussum. Annerie en Jeroen zien dit soort ontwikkelingen als mooie uitdagingen in de verduurzaming van hun bedrijfsproces.

Meer weten?

Van Bommel Beef heeft een website die onlangs is vernieuwd. Bezoek de website op www.vanbommelbeef.com. Ook kun je het bedrijf volgen op Facebook. En wie weet kun je tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering wel genieten van hun bitterballen!