Vragen voor gevorderden

De prijs is gebaseerd op alle kosten die gemaakt moeten worden om het aanvangsbedrag van de investering te kunnen dekken. We gaan hierbij uit van investering in de zonnepaneleninstallatie, en bijkomende kosten voor de coöperatie voor de installatie, aansluitkosten en organisatiekosten. Dankzij provinciale subsidie en een bijdrage van AGEM kunnen we de richtprijs van één certificaat (= 1 zonnepaneel) van € 250 aanhouden. Hierin is ook rekening gehouden met een post onvoorzien. Blijft dat geld over, dan kunnen de leden van de coöperatie bepalen wat daarmee gebeurt. De exacte berekening vindt u t.z.t. in de business case.
Certificaten staan op één naam, maar zijn overdraagbaar. Je mag je certificaten (panelen) altijd verkopen, dus ook bij verhuizing. Je bent daarbij wel verplicht deze eerst aan te bieden aan de andere leden van de coöperatie. De leden hebben vervolgens vier weken de tijd om hierop te reageren. Als niemand van de leden jouw certificaten wil overnemen tegen die prijs, dan bent u vrij om ze aan een ieder binnen het postcoderoosgebied te verkopen. In de statuten van de coöperatie zijn hiervoor regels vastgelegd. Uiteraard kunnen de certificaten ook door de nieuwe bewoner van het woonadres worden overgenomen. Zodra de certificaten zijn overgedragen is tevens het lidmaatschap van de coöperatie automatisch beëindigd.
Ja dat kan. Wel zult u rekening moeten houden met het maximum aantal certificaten dat u wilt kopen. Het is financieel niet verstandig om meer certificaten te kopen dan het verschil tussen uw eigen elektriciteitsgebruik en de door uw eigen panelen geproduceerde elektriciteit.
Ja, de opbrengst van de zonnepanelen wordt continue bijgehouden. We zullen t.z.t. proberen om de energieproductie real time op deze website te publiceren. Daarnaast zullen we elk jaar de productie per certificaat (paneel) bekend maken. Indien je overstapt naar AGEM zal het energiecontract (vrijwel) gelijk lopen met een productiejaar van je zonnepanelen. Je kunt hierdoor heel eenvoudig berekenen welk deel van je energiegebruik afkomstig is van jouw zonnepanelen.
Na 15 jaar blijft de installatie nog steeds stroom opwekken. Afhankelijk van de actuele stroomprijs en een eventuele nieuwe regeling kan de coöperatie dan beslissen of zij doorgaat met de exploitatie van de zonnepanelen of met de eigenaar van het gebouw afspraken maakt over een overname van de installatie. Hierbij spelen ook afspraken een rol die in het Recht van opstal zijn vastgelegd.
Ja, u kunt ook alleen voor elektriciteit klant worden van AGEM. De verrekening van de energiebelasting wordt dan kosteloos door AGEM verzorgd. Voor de levering van gas kunt u dan klant worden of blijven van een andere leverancier (informeer wel vooraf of deze leverancier ook alleen gas aan u wil leveren). Indien een deelnemer alleen voor elektriciteit klant wordt van AGEM, dan mist de coöperatie wel de maatschappelijke bijdrage voor gas (€ 12/jr). Deze zal dan door de deelnemer rechtstreeks aan de coöperatie moeten worden betaald.
Waarschijnlijk niet, omdat dan de businesscase dan niet haalbaar is en het rendement zo laag dat het de moeite waarschijnlijk niet waard is.
Ja, dat kan. Het feit dat u als deelnemer van het project besluit om over te stappen van AGEM naar een andere energieleverancier, brengt geen extra boetes met zich mee. Wel geldt een standaard overstapboete, net als bij andere energieleveranciers, als u overstapt terwijl uw contract nog niet verlopen is. Dit heeft te maken met het inkopen van energie door energieleveranciers op basis van de contracten van klanten. Echter is het wel zo dat in dat geval uw maatschappelijke bijdrage aan de coöperatie vanuit AGEM komt te vervallen. In dit geval dient u de € 24 (incl. btw) op jaarbasis zelf aan de coöperatie over te maken.
Ja, ondernemers kunnen meedoen (alleen natuurlijke personen, geen rechtspersonen). De korting op de energiebelasting wordt dan met de energierekening van de ondernemer verrekend.
Zodra de belastingdienst de beschikking heeft afgegeven en de werkelijke stroomproductie is gestart.
De inleg van kapitaal is niet btw-­plichtig. De werkzaamheden voor de coöperatie zijn wel btw‐plichtig. Op de opbrengst van de coöperatie moet dus wel btw worden afgedragen.
Omdat het zonnepaneel niet op uw eigen dak ligt. De elektriciteit wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. Er wordt gemeten hoeveel er jaarlijks is geproduceerd. U krijgt een jaaroverzicht over uw aandeel van de productie. Vervolgens wordt over uw aandeel, mits dit binnen uw eigen jaarverbruik thuis blijft, de belastingkorting berekend. Dit wordt dan door AGEM met uw jaarlijkse eindafrekening verrekend.
Als je deelneemt word je automatisch lid van de coöperatie die de certificaten uitgeeft. De rechtsvorm waarvoor gekozen is, is een Coöperatie U.A. Deze afkorting staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Hiermee zijn de coöperatieleden uitgesloten van aansprakelijkheid in geval van een eventueel financieel tekort van de coöperatie.
Ja, certificaten worden gezien als vermogen, net als spaargelden en aandelen. Dus u moet dit opgeven in box 3 (denk aan een realistische afschrijvingsperiode).
Het eerste en tijdelijke oprichtingsbestuur is geregeld door de werkgroep. De leden kiezen op de eerste ledenvergadering het bestuur van de coöperatie. Bestuurders hoeven geen lid te zijn van de coöperatie, maar kunnen ook op hun kwaliteiten gekozen worden.
De coöperatie is een rechtspersoon met uitgesloten aansprakelijkheid, dit betekent dat de leden niet verantwoordelijk zijn. Bestuurders zijn alleen verantwoordelijk bij wanbestuur. In het onwaarschijnlijke geval dat de coöperatie niet aan haar verplichtingen kan voldoen, kan de coöperatie in het slechtste scenario failliet gaan. Het is dan aan de curator wat hiermee te doen. Aannemelijk is dat dan en rechtsopvolger gezocht wordt. U kunt nooit meer dan de waarde van uw certificaat kwijt zijn.