Vragen voor beginners

Je doet mee om drie redenen: je vindt duurzame energie belangrijk, je wilt regionale initiatieven stimuleren (via AGEM krijg je Achterhoekse energie) en je wilt samen met de andere deelnemers profiteren van de provinciale subsidie en de maandelijkse korting op de energiebelasting.
U koopt een certificaat (dat gelijk staat aan één paneel) voor ongeveer € 250. De exacte kosten worden bekend als alle kosten en baten op een rij staan.
Exact is dit niet te zeggen, omdat dit o.a. afhangt van het aantal zonuren per jaar. Ook zal elk van onze drie daken een net iets andere opbrengst hebben (hoek van het dak, ligging t.o.v. de zon). Van de totale opbrengsten wordt een gemiddelde bepaald. We rekenen met een opbrengst van ongeveer 230 kWh per jaar.
Je investeert ongeveer € 250 per certificaat (1 paneel). De energie die dat paneel produceert verkoopt de coöperatie Zonkracht Hummelo aan AGEM. Dit levert echter minder op dan je denkt: zo'n € 0,04 per kWh (Eén zonnepaneel levert op een zonnige dag ongeveer 1,3 kWh). Dit lijkt weinig, maar dat komt omdat je energierekening thuis vooral bestaat uit BTW (ca. € 0,035) en energiebelasting (ca. € 0,12). De meeste zonne-coöperaties keren de opbrengsten daarom niet eens (volledig) uit aan haar leden, maar kiezen voor een maatschappelijke/educatieve bijdrage binnen haar gemeenschap. Het werkelijke voordeel zit in de provinciale subsidie op dit soort projecten, waardoor je het certificaat (paneel) relatief goedkoop kunt aanschaffen én doordat je een korting op je energiebelasting krijgt. Hiervoor hoef je niets te doen: je energierekening valt maandelijks gewoon goedkoper uit.
Er is door AGEM een business case gemaakt die heeft uitgerekend dat de terugverdientijd ongeveer 8 jaar is. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat wordt uitgegaan van de situatie dat de elektriciteitstarieven van AGEM ongeveer gelijk zijn als de tarieven van andere energieleveranciers. Deze aanname gaat op als je niet vaak wisselt van energieleverancier. Als je jaarlijks "shopt" dan heb je waarschijnlijk een lager tarief en valt jouw terugverdientijd minder gunstig uit. We gaan ervan uit dat een investering van € 250 na 15 jaar ca. € 190 tot € 241 rendement heeft gemaakt, afhankelijk van het aantal panelen.
AGEM staat voor De Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A.. AGEM is opgericht door de acht Achterhoekse gemeenten en is één van de resultaten van het programma Achterhoek Agenda 2020. AGEM stimuleert projecten voor groene energie, zoals een plaatselijk zonnepark of zonnedak, waar particulieren en bedrijven lid en eigenaar van kunnen worden. Particulieren en bedrijven kunnen overstappen op AGEM voor de afname van elektriciteit en gas. Meer informatie over AGEM vind je op hun website.
Je hoeft niet over te stappen naar AGEM, maar dit is om verschillende redenen wel aan te raden. Het regionale karakter is één van de peilers onder ons initiatief: AGEM is een Achterhoeks initiatief dat levering van 100% Achterhoekse elektriciteit mogelijk maakt. Daarnaast is er binnen dit project sprake van een jaarlijkse eigen bijdrage van € 24. AGEM betaalt deze, maar doet dat alleen voor haar klanten. Als je níet overstapt, betaal je deze zelf en is het project financieel minder aantrekkelijk voor jou, zeker als je met slechts enkele certificaten (panelen) meedoet. Als je je eigen energieleverancier toch wilt houden, is het verder belangrijk dat je eerst uitzoekt of jouw leverancier wel bereid is de energiebelastingkorting te verrekenen. Welke energiebedrijven dat zijn kun je hier opzoeken.
Hoewel de meeste risico's zijn afgedekt door bijvoorbeeld notariële aktes en verzekering zijn er altijd enkele theoretische risico's denkbaar. Zo is het tarief wat AGEM betaalt voor de stroom variabel en kan de wet die de korting op energiebelasting regelt (Regeling verlaagd tarief) worden aangepast. Dit zijn allemaal factoren die van invloed kunnen zijn op jouw persoonlijke terugverdientijd. Feit is dat je wat-er-ook-gebeurt nooit zonder elektriciteit komt te zitten: dat is per wet geregeld. Meer informatie over mogelijke risico's vind je op een speciale pagina op deze website.
Ja, mits u zelf een energiecontract met een regulier energiebedrijf heeft. Indien u huurt inclusief “gas, water en licht” is het niet mogelijk.
Dat is voor iedere situatie anders. Zonnepanelen op eigen dak geeft sommige mensen het gevoel dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen energieproductie. Indien je zonnepanelen op eigen dak overweegt is het goed om eerst te onderzoeken of je woning gunstig is gelegen. Hiervoor is het handig om de website zonatlas.nl te bekijken. Bij zonnepanelen op eigen dak wordt de opgewekte stroom met je eigen verbruik verrekend voor het volledige tarief. Deze regeling is tot 2020 gegarandeerd. Bij plaatsen van zonnepanelen op eigen dak moet je er rekening mee houden dat de draagconstructie geschikt moet zijn en je zelf alles moet organiseren, onderhouden en verzekeren. Bij deelname aan dit project wordt dit voor je geregeld en lever je daarnaast ook een duurzame bijdrage aan de leefbaarheid in uw gemeenschap. Op basis van bovenstaande argumenten kun je uiteraard zelf het beste beslissen wat voor jou de beste keuze is.
Ja, dat kan. U draagt het initiatief hierdoor een warm hart toe, zonder te investeren in certificaten. Kijk hiervoor op deze pagina.
Groene stroom van de grote energieleveranciers kan ook afkomstig zijn uit de ouderwetse kolencentrales als hier biomassa wordt bijgemengd. Die biomassa kan bijvoorbeeld hout zijn uit tropische regenwouden. Ook wordt groene stroom vaak ingekocht uit het buitenland, waar het afkomstig kan zijn uit energie die vrijkomt bij waterkracht van leegstromende stuwmeren. Deze stuwmeren zijn vaak volgepompt in tijden van "windoverschot" en leveren uiteindelijk een laag rendement. Ons project levert een streekproduct. Het idee is dat onze eigen zonnepanelen duurzame elektriciteit produceren en dat die elektriciteit ook weer door ons zelf en onze buren in de Achterhoek afgenomen kan worden. AGEM garandeert namelijk dat de elektriciteit die zij levert in de Achterhoek is opgewekt. Dit werkt met zogenaamde "Garanties Van Oorsprong" (GVO’s), zie hiervoor ook dit .
Onderstaande infographic legt dat uit:
Het produceren van zonnepanelen kost energie, maar zonnepanelen verdienen de energie die nodig was voor productie in 1 tot 4 jaar terug. Een uitgebreide uiteenzetting van alle wetenschappelijke achtergronden hierover lees je hier. Aan het eind van de levensduur kunnen panelen grotendeels gerecycled worden. Sinds 2016 was de recyclebaarheid zo'n 95% - 96%. In 2018 opende een grote recyclefabriek in Frankrijk