Vragen van leden

Kan ik mijn certificaten verkopen?
Ja, je kunt de certificaten te allen tijde verkopen. Hiervoor kunnen diverse redenen zijn: je gaat verhuizen, je bent nabestaande van een voormalig lid of je hebt zelf zonnepanelen aangeschaft. Je kunt zelf een geïnteresseerde zoeken. Dit kunnen zowel leden als niet-leden van de coöperatie zijn. Een niet-lid zal wel lid moeten worden om de certificaten te ontvangen. Kun je geen geïnteresseerden vinden, dan heeft coöperatie een wachtlijst en kan je in contact brengen met geïnteresseerden. Jij mag de verkoopprijs bepalen. De coöperatie kan een indicatieve waarde opgeven, rekening houdend met technische- en economische afschrijving. De werkelijke waarde is lastig te bepalen, omdat jouw terugverdientijd van vele factoren afhankelijk is. De energiebelasting fluctueert jaarlijks, de coöperatie kan aanlopen tegen onverwachte uitgaven, maar kan evengoed meevallers hebben die ze uitkeert. Wil je informatie over het transactieproces, neem dan contact op met het bestuur. Let op: transacties worden alleen geregistreerd per heel kalenderjaar (op 1 januari).
Is het verstandig om zelf zonnepanelen aan te schaffen naast mijn certificaten?
Dat verschilt per situatie. Stelregel is dat het niet verstandig is om meer energie op te wekken dan je eigen verbruik. Stel dat je jaarlijks 3.500 kWh gebruikt en je hebt 4 certificaten bij Zonkracht Hummelo. Eén certificaat bij Zonkracht Hummelo correspondeert met ongeveer 250 kWh. Je wekt dus 4 x 250 = 1.000 kWh via Zonkracht Hummelo op. Voor de overige  2.500 kWh kun je dan nog zelf zonnepanelen leggen.
Leg je toch méér zonnepanelen, dan zul je voor die opgewekte stroom geen belastingvoordeel meer krijgen uitgekeerd. Wel krijg je nog de winstuitkering van de coöperatie, maar daarmee zijn je certificaten niet meer rendabel. Je kunt ze dan beter overdragen of verkopen aan iemand anders.
Wanneer stopt mijn lidmaatschap?
Je lidmaatschap van de coöperatie is gekoppeld aan je certificatenbezit. Verkoop je je certificaten, dan eindigt daarmee ook je lidmaatschap. Voor alle leden eindigt het lidmaatschap sowieso op het eind van ons project in 2033.
Wanneer stopt het project?
Het project eindigt in 2033. Na 15 jaar wordt namelijk geen belastingvoordeel meer toegekend en valt het grootste financiële voordeel weg voor de leden. Tegen die tijd wordt bekeken wat er met de aanwezige zonnepanelen wordt gedaan. Zonkracht Hummelo houdt een bedrag achter de hand om ze desgewenst op een verantwoorde manier te verwijderen en af te voeren.
Hoe bepaal ik de actuele waarde van mijn certificaten?
Een globale waardebepaling kun je hier vinden. In dit overzicht is rekening gehouden met een lineaire economische afschrijving over 15 jaar. Daarnaast is rekening gehouden met een technische afschrijving omdat de panelen elk jaar ongeveer 0,5% minder opbrengen door slijtage. De actuele waarde is van belang als je de certificaten verkoopt (o.a. bij verhuizing of overlijden) en bij de jaarlijkse inkomstenbelasting.
Ik ga verhuizen, wat nu?
Als je binnen de Postcoderoos blijft wonen kun je je certificaten meenemen naar je nieuwe adres. Je hoeft alleen een adreswijziging naar de coöperatie te sturen. Verhuis je naar een adres buiten de Postcoderoos dan kun je geen lid meer blijven. Certificaten staan op naam, maar zijn overdraagbaar. Je mag je certificaten (panelen) in dat geval dus verkopen. Je bent daarbij wel verplicht deze eerst aan te bieden aan de andere leden van de coöperatie. De leden hebben vervolgens vier weken de tijd om hierop te reageren. Als niemand van de leden jouw certificaten wil overnemen tegen die prijs, dan bent u vrij om ze aan een ieder binnen het postcoderoosgebied te verkopen. In de statuten van de coöperatie zijn hiervoor regels vastgelegd. Uiteraard kunnen de certificaten ook door de nieuwe bewoner van het woonadres worden overgenomen. Zodra de certificaten zijn overgedragen is tevens het lidmaatschap van de coöperatie automatisch beëindigd.
Is het verstandig om te wisselen van energieleverancier?
Als lid van de coöperatie is het verstandig om de voor- en nadelen van het wisselen van energieleverancier goed in de gaten te houden. Het is altijd raadzaam om vooraf na te gaan of de energieleverancier waarbij je je wilt aansluiten bereid is om jouw het belastingvoordeel uit te keren. Je kunt informeren of de desbetreffende energieleverancier “meedoet met de oude postcoderoosregeling”. Lees het artikel in onze nieuwsbrief van januari 2024.

De meeste leden van Zonkracht Hummelo zijn aangesloten bij Streekenergie, de Achterhoekse wederverkoper van Energie VanOns. Dit is begrijpelijk, want Zonkracht Hummelo verkoopt de elektriciteit ook aan deze partij, dus op papier gebruik je hierdoor je eigen opgewekte stroom. Bovendien is Streekenergie/Energie vanOns specifiek gericht op coöperaties, waardoor de samenwerking met Zonkracht Hummelo goed verloopt (Streekenergie werkt lokaal vanuit hun kantoor in Wehl) en de energiebelasting automatisch verrekend wordt via je Jaarrekening. Tot slot betaalt Streekenergie jouw jaarlijkse bijdrage voor de Maatschappelijke Bijdrage (de spaarpot die Zonkracht Hummelo heeft voor maatschappelijke initiatieven). Niet-klanten betalen deze bijdrage zelf. Ondanks alle voordelen zijn we toch terughoudend om te adviseren  om over te stappen richting Streekenergie/Energie VanOns, omdat we de vrije keuze voor onze leden ook belangrijk vinden. Maak dus zelf de afweging wat voor jou belangrijk is.

Belangrijk: wissel alleen per 1 januari. Dan loopt je contract gelijk met de jaarcyclus van de fiscale regeling en loop je geen energiebelastingvoordeel mis.

Kan ik elektriciteit en gas bij een verschillende leverancier afnemen?
Ja, je kunt afzonderlijke  contracten afsluiten voor gas en elektra. Als je bijvoorbeeld voor elektriciteit bij Streekenergie zit en gas elders afneemt, betaal je wel de helft van de maatschappelijke bijdrage zelf.
Kan ik de opbrengsten van mijn panelen bekijken?
Ja, onze zonnepanelen zijn aangesloten op een online monitoringssysteem die je real time kunt raadplegen.  Alle leden ontvingen in het verleden login-gegevens. Ben je een nieuw lid of ben je je inloggegevens kwijt, neem dan contact op met het bestuur.
Wat is het verschil tussen Zonkracht Hummelo, Agem, Streekenergie en Energie VanOns?
Zonkracht Hummelo is de lokale energiecoöperatie en een zelfstandige rechtspersoon. Zonkracht Hummelo levert de opgewekte stroom aan Energie VanOns, een coöperatieve energieleverancier uit Groningen. Energie VanOns werkt vooral samen met energiecoöperaties uit Fryslan, Groningen, Drenthe en de Achterhoek. Streekenergie is de Achterhoekse wederverkoper van Energie VanOns. Veel leden van Zonkracht Hummelo zijn klant van Streekenergie, om op die manier (op papier) hun eigen opgewekte stroom weer te kunnen gebruiken. Streekenergie is -naast bijvoorbeeld het Energieloket Achterhoek- één van de organisaties die gebruik maakt van Agem Energie Experts. Vroeger was Agem de naam van de overkoepelende organisatie. Nu is dat dus iets anders georganiseerd.
Ben ik als coöperatielid aansprakelijk?
De rechtsvorm waarvoor gekozen is, is een Coöperatie U.A. Deze afkorting staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Hiermee zijn de coöperatieleden uitgesloten van aansprakelijkheid in geval van een eventueel financieel tekort van de coöperatie.
Hoe is de aansprakelijkheid van de coöperatie geregeld?
De coöperatie beschikt over drie verzekeringen: een wettelijke  aansprakelijkheidsverzekering, een verzekering van de panelen en installaties en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Hoe wordt mijn winst uitgekeerd?
Het financiële voordeel komt op twee manieren bij de leden terecht: het voornaamste financiële voordeel zit in de teruggave van energiebelasting. Voor klanten van Streekenergie geldt dat dit automatisch op de jaarrekening wordt verrekend. Voor klanten van andere energieleveranciers moet dit jaarlijks worden teruggevraagd. Daarnaast vindt jaarlijks een winstuitkering plaats: de coöperatie berekent via haar jaarrekening wat het positieve saldo is, trekt daar reserveringen van af en keert het restant naar rato uit aan haar leden. Deze teruggave is sterk afhankelijk van de hoogte van de stroomprijs en de hoeveelheid zonnneschijn.
Komen er nog nieuwe projecten?
We denken hier wel eens over na, maar de situatie is momenteel een stuk minder gunstig dan in 2017/2018. Dit heeft enerzijds te maken met de netcongestie, maar ook met de huidige regeling voor coöperatieve initiatieven die nieuwe initiatieven nauwelijks rendabel maakt