Vragen voor niet-AGEM leden

Kondig nu bij je energieleverancier aan dat je deelneemt aan een energie-coöperatie en dat je gebruik wilt maken van de Regeling Verlaagd Tarief of de energiebelasting voor voor collectieve elektriciteitsopwekking (ook wel bekend als 'postcoderoosregeling'). Vraag jouw energieleverancier of deze bereid is om de vrijstelling van energiebelasting te verrekenen. De leverancier is immers niet wettelijk verplicht om hier aan mee te werken. Vermeld ook dat de energie-coöperatie waarschijnlijk op 1 september 2018 start en vraag je leverancier om per die datum een jaarafrekening te maken zodat het productiejaar van de coöperatie gelijk loopt met jou verbruiksperiode bij de energieleverancier. Voor de leden die klant zijn bij AGEM gebeurt dit automatisch.
Na afloop van eerste productiejaar maakt AGEM een ledenverklaring voor alle leden (ook indien geen klant AGEM) op met daarin o.a. de hoeveelheid duurzaam opgewekte stroom. Met deze verklaring kun je achteraf bij je energieleverancier de teveel betaalde energiebelasting terugvragen. Daarnaast ontvang je van de coöperatie een kopie van de beschikking van de belastingdienst, een bewijs dat de coöperatie aan de voorwaarden voor het verlaagd tarief voldoet. Je leverancier kan hier ook naar vragen.
Laat deze wijziging dan altijd per 1 september in gaan zodat de verbruiksperiode bij je nieuwe leverancier weer gelijk loopt met het productiejaar van de coöperatie. Stap je op een ander moment in het jaar over, dan moet je na afloop van het productiejaar bij beide energieleveranciers belasting terugvragen. Houdt er rekening mee dat de energieleverancier in principe alleen belasting terugbetaald over de hoeveelheid energie die is opgewekt in de periode waarin jij ook energie hebt afgenomen. Omdat je in de zomermaanden veel energie opwekt en juist in de wintermaanden meer verbruikt, kan dit leiden tot situaties waarbij je niet je maximale belastingvoordeel kunt realiseren.