Faillissement Anode Energie

Vandaag bereikte ons het nieuws dat Anode Energie faillissement gaat aanvragen. Zoals jullie weten opereert Agem onder de licentie van Anode Energie. We zullen dus ongetwijfeld iets gaan merken van deze situatie:

  • Zonkracht Hummelo levert haar zonne-energie aan Agem (en dus indirect aan Anode);
  • De meeste leden van onze coöperatie zijn klant van Agem (en dus indirect van Anode).

Wat het aangekondigde faillissement betekent voor Agem, haar klanten en de aangesloten coöperaties kunnen wij op dit moment moeilijk inschatten.
Wat op dit moment belangrijk is:

  • Wij hebben het bestuur van Agem gevraagd onze belangen in het verdere verloop goed te bewaken;
  • We hebben de directie van Agem gevraagd om ons als coöperatie zo snel en volledig mogelijk te informeren over de ontstane situatie en mogelijke scenario’s te schetsen;
  • We hebben Agem opgeroepen haar klanten zo snel en volledig mogelijk te informeren over de gevolgen van de ontstane situatie.

Wellicht ten overvloede, maar de levering van energie aan huishoudens loopt in een dergelijke situatie nooit gevaar.

***update: Agem publiceert vanavond deze mededelingen op haar website***