Monitoring ook beschikbaar voor dak Van Bommel

Vanaf vandaag is de opbrengst van dak Van Bommel in te zien via de monitoringsapp van SolarEdge of via de website. Leden van Zonkracht Hummelo beschikken over de inloggevens.

De reden dat deze mogelijkheid bij Van Bommel wat langer duurde is dat TentenSolar eerst internet moest aanleggen in de container waarin zich de omvormers en meters bevinden.

De monitoring maakt meteen zichtbaar dat er twee panelen niet goed functioneren. We meldden dit vandaag bij Tenten Solar en zij beloofden dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Berichtgeving De Gelderlander over Gazellefabriek

De Gelderlander schrijft vandaag over een zonnepanelenproject op de Gazellefabriek dat wordt stopgezet. Omdat het hier gaat om een postcodeproject kunnen we ons voorstellen dat dit bericht vragen oproept. Die vragen hopen we met dit artikel te beantwoorden.

De Gelderlander zegt dat “korting volgens minister Wiebes over enige tijd wordt afgebouwd of beëindigd”. Klopt dat?

Dit is niet helemaal correct. Aan de onderhandelingstafels van het aanstaande klimaatakkoord is het plan uitgewerkt om een verlaging van de belasting op elektriciteit toe te passen en een verhoging van de belasting op gas. Dit stimuleert de warmtetransitie (“van gas los”). Omdat de postcoderoosprojecten hun voordeel halen uit de vrijstelling van de belasting op elektriciteit werkt een belastingverlaging dus in ons nadeel.

De maatregelen in het klimaatakkoord zijn nog niet definitief. Maar eerlijk is eerlijk: er is weinig discussie over de maatregel zoals hierboven beschreven (ook wel aangeduid met de ‘belastingschuif’). Het huidige kabinet heeft er zelfs al een voorschot op genomen door de maatregel in lichte vorm te introduceren op Prinsjesdag. Ook de belangenorganisatie die voor postcoderooscoöperaties lobbyt in Den Haag (ODE Decentraal) wil er niet met gestrekt been in gaan, omdat de belastingschuif ook voordelen kent. Een totale afbouw van de belasting op elektriciteit (of zoals De Gelderlander het noemt: “beëindiging van de korting”) lijkt echter geen realistisch scenario.

Was Minister Wiebes juist niet enthousiast over postcoderoosprojecten?

Dat klopt, dat schreven wij in onze nieuwsbrief van juni en blijkt uit de brief die hij aan de Tweede Kamer schreef toen hij de Postcoderoos eerder dit jaar evalueerde. “Ik draag de ontwikkeling van energiecoöperaties een warm hart toe en wil deze verder versnellen” was toen zijn uitspraak. Met bovengenoemde ontwikkelingen uit het klimaatakkoord heeft de minister ook niets van doen: het zijn voorstellen van de zogenaamde “tafel gebouwde omgeving” waar allerlei belangenorganisaties aan meedenken die voorstellen doen aan de politiek. De berichtgeving van De Gelderlander is op dit punt dan ook niet juist.

Wel heeft Wiebes aangekondigd om de diverse regelingen rond zonnepanelen te stroomlijnen. Zo wil hij voor nieuwe postcoderoosprojecten een vergelijkbare regeling introduceren als voor particulieren en grote initiatiefnemers (‘terugleversubsidie’). Dit betekent niet automatisch een verslechtering, want Wiebes heeft aangekondigd om de terugverdientijd op 7 jaar te willen houden. Deze plannen zijn echter nog niet definitief.

Maar wij zijn toch geen nieuw, maar bestaand postcodeproject?

Dat klopt en op dat punt wachten we ook met belangstelling op nadere berichtgeving. Als wij niet “meegaan” naar de nieuwe regeling, maar onder de oude regeling blijven vallen, zijn wij gedurende 15 jaar afhankelijk van de korting op de energiebelasting. Als die gaat dalen wordt onze terugverdientijd langer. Als wij ook meegaan naar een nieuwe regeling is er misschien niets aan de hand. Hoe dit gaat uitpakken is nog niet bekend.

Is de actie van Gazelle dan paniekzaaierij?

Nee, want de terugverdientijd is momenteel onzeker en we kunnen ons voorstellen dat een bedrijf als Gazelle zich niet wil verbinden aan onzekerheden. Tegelijkertijd hebben wij als Zonkracht Hummelo een vrij sterke business case, mede door de provinciale subsidie. Een scenario met een terugverdientijd van 6 – 7 jaar lijkt gezien de ontwikkelingen niet realistisch, maar nog steeds verwachten wij dat de deelnemers een aantrekkelijk financieel rendement zullen halen. Het project in Dieren stopt, maar we spraken gisteren nog met postcoderoosprojecten in Leiden, Doetinchem, Mariënvelde en Rietmolen die wél van start besluiten te gaan en vertrouwen hebben in een goede afloop.

Vanzelfsprekend houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!

Start Regeling verlaagd tarief

Afgelopen zaterdag ging Zonkracht Hummelo écht van start. De fiscale ‘postcoderoosregeling’ (Regeling verlaagd tarief) loopt vanaf nu tot 1 september 2033.
Onze 699 panelen produceren al wel een tijdje Achterhoekse stroom. We pakten de zonnestralen van deze prachtige zomer dus mooi mee!
De opbrengsten zijn spectaculair te noemen: we produceerden 39% méér energie dan je zou verwachten in deze periode!

Zonkracht Hummelo opent 3 haar zonnedaken!

Met het symbolisch doorknippen van een grijze elektriciteitskabel en het aansluiten van een groene kabel opende wethouder Paul Hofman van de Gemeente Bronckhorst afgelopen donderdag onze drie installaties met zonnepanelen .
Met deze handeling werd een enorme groene schemerlamp aangezet die de energie symboliseert die de drie installaties gaan opwekken. De drie installaties liggen allen op staldaken ten noorden van het dorp. Leden van de coöperatie fietsten voorafgaand aan de feestelijke opening langs alle locaties, waar ze kennismaakten met de boeren en hen bedankten voor hun medewerking. Naast bloemen werd daarbij een ook informatief gevelbordje aangeboden.

Een fotoverslag vind je op deze pagina.

Het eerste resultaat wordt zichtbaar!

Deze week verzorgde Liander onze nieuwe aansluiting aan de Broekstraat, ter hoogte van IJsboerderij De Steenoven. Enkele dagen daarvoor is tegen de stal al een kast geplaatst waarin alle apparatuur van onze installatie straks geplaatst wordt. Kortom: de zonnepanelen kunnen erop.

Gezien de grote vraag waar onze leverancier mee te maken heeft kan dit niet direct. Halverwege april zullen de eerste panelen gelegd worden.

De aansluitingen aan de Beekstraat (Toldijk) en ter hoogte van de Broekstraat 33 worden later dit voorjaar gerealiseerd.

Bitterballen op zonkracht

Buurtmaken met Annerie en Jeroen

Zonkracht Hummelo legt in het voorjaar van 2018 bijna 700 zonnepanelen op 3 staldaken in de omgeving van Hummelo. Voor inwoners van Drempt, Hummelo en Keppel zijn de boerderijen van IJsboerderij “De Steenoven” en “Holsen” aan de Broekstraat wel bekend. Maar dat derde dak van Annerie en Jeroen van Bommel: waar ligt dat eigenlijk? En wie zijn Jeroen en Annerie?
Zonkracht Hummelo maakt nader kennis.

Jeroen en Annerie
Annerie en Jeroen

Als we voor de twee keer op de koffie komen bij Jeroen en Annerie valt meteen op dat er net een nieuw rieten dak op het huis aan de Beekstraat ligt. Jeroen en Annerie zitten volop in de verbouwing van zowel hun woning als hun bedrijf. Dat we iets lekkers van Leo Ebbers hebben meegenomen komt goed uit: Jeroen blijkt vandaag jarig. Maar ook op zijn verjaardag wordt er keihard doorgewerkt.

Jeroen en Annerie komen uit de omgeving van Elst. Hun bedrijfsactiviteiten waren daar versnipperd over verschillende locaties. Ideaal was dit niet: Jeroen en Annerie wilden voor hun jonge gezin een echte ‘thuisbasis’ en vonden uiteindelijk een boerderij in Toldijk. Jeroen en Annerie houden Limousinrunderen voor het vlees. De runderen worden door hen zelf gefokt. Jonge koeien worden grazers in natuurland in Noord-Brabant. De stieren krijgen straks een plek op de boerderij in het buitengebied van Toldijk. Nu kan dat nog niet. De boerderij en de bijgebouwen zijn verouderd. In december wordt asbest gesaneerd van 5 oude stallen, de stallen worden vervolgens gesloopt en het puin wordt hergebruikt als fundering voor een nieuwe stal.

Open front stal

De nieuwe stal is een stal van het ‘open front’-type en qua constructie niet te vergelijken met de twee andere melkveestallen waar Zonkracht Hummelo zonnepanelen gaat plaatsen.

Open front stal
Een voorbeeld van een vergelijkbare open front stal

Jeroen: “Ik heb dit type stal gezien tijdens mijn stage in Frankrijk. Het is een relatief eenvoudige constructie, maar ideaal voor dit type vleesvee. Het open karakter zorgt voor maximale uitwisseling van buitenlucht een gezonde stallucht als gevolg”.
De bouw van een dergelijke stal is niet ingewikkeld. De spanten heeft Jeroen al gekocht. De gemeente Bronckhorst bevestigde in november dat de stal gebouwd mag worden. De bouw gaat daardoor goed passen in de planning van Zonkracht Hummelo. Wat Jeroen en Annerie betreft kan de stekker van de zonnepaneleninstallatie er in het voorjaar van 2018 in.

Het dak van de stal is zuidwest gericht: ideaal voor de instraling van de zon. Deze ligging is zelfs wat gunstiger dan de andere twee daken, maar omdat de hellingshoek van 6 graden iets minder gunstig is, zal de opbrengst van de installatie op dit dak vergelijkbaar zijn met de daken ‘Holsen’ en ‘De Steenoven’.

Bitterballen

Naast de stal komt er aan de Beekstraat ook een bedrijfshal met daarin een productielijn voor de vleesproducten. De Limousin runderen leveren hoogwaardige producten zoals tournedos en kogelbiefstuk. Jeroen en Annerie merken de laatste jaren daarnaast een toenemende vraag naar luxe-snacks.

Ambachtelijk gemaakte bitterballen van Limousinvlees
“Van Bommel”-bitterballen

Dit heeft ervoor gezorgd dat de productie van kroketten en bitterballen een grote vlucht heeft genomen. De productie hiervan gebeurt op ambachtelijke wijze. Jeroen en Annerie proberen bij dit productieproces zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken.

Jeroen: “Ons recept valt bij sommige mensen zó goed in de smaak dat we nu ook bitterballen maken van het vlees van externe vleesleveranciers, tot in Zeeland aan toe.”

Jeroen en Annerie zijn inmiddels lid van Vereniging Streekproducten Achterhoek en zichtbaar bij allerlei evenementen in de regio. Annerie: “We zijn onder de indruk van de gastvrijheid van deze regio. We voelen ons er al helemaal thuis.”

Energieneutraal

Jeroen en Annerie willen hun eigen productieproces ook energieneutraal maken. Naast de installatie van Zonkracht Hummelo gaan ze gelijktijdig zelf een installatie plaatsen. De inkoop gebeurt parallel aan die van Zonkracht Hummelo, waardoor Zonkracht Hummelo en Van Bommel Beef een inkoopvoordeel hopen te behalen. Net als op de stal van IJsboerderij “De Steenoven” zullen de twee installaties op het oog één geheel vormen, maar elk hun eigen aansluiting kennen.

Annerie vertelt dat in Toldijk toevallig ook een project loopt om te onderzoeken of het buitengebied van het gas losgekoppeld kan worden, een project met landelijke aandacht: bestuursleden van Zonkracht Hummelo hoorden “Toldijk” zelfs genoemd worden op een landelijk energiecongres in Bussum. Annerie en Jeroen zien dit soort ontwikkelingen als mooie uitdagingen in de verduurzaming van hun bedrijfsproces.

Meer weten?

Van Bommel Beef heeft een website die onlangs is vernieuwd. Bezoek de website op www.vanbommelbeef.com. Ook kun je het bedrijf volgen op Facebook. En wie weet kun je tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering wel genieten van hun bitterballen!

Blog: Overstappen… (deel 2)

Op 17 oktober publiceerde ik het eerste deel van een blog waarin ik mijn ervaringen deelde met het overstappen van mijn huidige energieleverancier NUON naar AGEM.  Inmiddels is het drie weken verder. Wat is er sindsdien gebeurd?

Gerrit

Een dag  kreeg ik een mail van Gerrit, de communicatieman van AGEM. Hij wilde mijn blog graag gebruiken in hun digitale nieuwsbrief. Prima natuurlijk: Zonkracht Hummelo kan geen aandacht genoeg krijgen. Op 6 november verscheen de nieuwsbrief met het artikel in mijn mailbox.

Pieter

Ruim twee dagen later werd ik gebeld door Pieter van AGEM. Pieter maakte een goede indruk: géén callcentermedewerker, géén afgeschermd telefoonnummer, maar gewoon persoonlijk contact door iemand met kennis van zaken. Pieter wilde met mij de vervolgstappen doornemen. Hij stelde voor om het leveringscontract via de e-mail te sturen, waarmee ik akkoord ging. Ook checkte hij voor mij of mijn huidige contract bij NUON het toeliet om direct over te stappen. Dit bleek het geval en we spreken af om 1 november 2017 als overstapdatum te nemen. Pieter gaf toe dat de AGEM-website wat verduidelijkt zou mogen worden, zodat de “voorbeeldberekening” en de “overstaphulp” niet twee aparte handelingen lijken te zijn.

Een spaarpunten-anekdote

Ineens bedacht ik me dat ik natuurlijk wel mijn spaarpunten uit het Nuon Exclusief spaarprogramma vóór 1 november moet opnemen. In dat spaarprogramma geniet ik inmiddels de Platina-status omdat ik langer dan 10 jaar klant ben. Ik zie dat ik daarmee onder andere  € 3,75 korting kan krijgen op een powerbank. Ik hoef met mijn “status” nog maar € 21,24 te betalen.

Voor de zekerheid zoek ik diezelfde powerbank op via Google en kom er snel achter dat hetzelfde product bij een willekeurige andere webwinkel slechts € 12,99 kost. 

NUON suggereert met zo’n vaste klantenprogramma dus cadeautjes weg te geven, maar in werkelijkheid is dit voor haar dus gewoon een extra inkomstenbron.

Kortom, wees kritisch bij  zo’n vasteklantenprogramma en laat dit vooral geen argument zijn om je ervan te weerhouden om over te stappen.

Uiteindelijk kan ik ook kiezen om met mijn spaarpunten een gezin in Mali te voorzien van zonne-energie (“zodat een kind ‘s avonds zijn huiswerk kan maken“). Ik kies voor deze optie, maar hoop dat NUON het gezin geen factuur achteraf stuurt.

Leveringsovereenkomst

Enkele minuten na het telefoongesprek met AGEM ontvang ik een e-mail met 4 documenten:

  1. De leveringsovereenkomst;
  2. Een toelichting op de aansluit- en transportovereenkomst;
  3. De algemene voorwaarden van Anode Energie
  4. De algemene voorwaarden voor kleinverbruik van de netbeheerders

Wat meteen opvalt is dat in de documenten de bedrijfsnaam “Anode” de overhand voert. Omdat ik me voor Zonkracht Hummelo al wat verder heb verdiept in AGEM weet ik dat AGEM feitelijk wederverkoper is en niet de werkelijke energieleverancier, omdat AGEM gebruik maakt van de leveringsvergunning van Anode Energie. Maar als je dit niet weet kan dit vreemd overkomen.

Ik onderteken de overeenkomst, zorg voor een digitale scan en stuur hem terug via e-mail. Opsturen had ook gekund.

Op 25 oktober ontvang ik een e-mail van Nuon waarin ze mij beloven dat de overstap soepel gaat verlopen.

Slimme meter uitlezen

Naar aanleiding van het eerste blog tipte mede-bestuurslid Inge mij om in dit blog stil te staan bij de mogelijkheden tot het uitlezen van de slimme meter. AGEM biedt namelijk niet de uitgebreide mogelijkheden die andere energiemaatschappijen wél bieden. Inge gaf aan een goed en gratis alternatief gevonden te hebben in Enelogic dat je alsnog handig inzicht kan geven in je verbruik en bespaarmogelijkheden.

Ik meld me aan voor Enelogic. Dit is helemaal gratis. Dit digitale  platform werkt verbluffend goed. Besef wel dat je Enelogic bij aanmelding toestemming geeft om je verbruiksgegevens (geanonimiseerd) te gebruiken voor marketingdoeleinden.

Maatschappelijke bijdrage

Wat me tot op heden onduidelijk is, is hoe het bij AGEM werkt met de zogenaamde maatschappelijke bijdrage. Iedere klant krijgt bij AGEM een budget van 24 euro per jaar om de Achterhoek duurzamer te maken.
“Krijgen” is natuurlijk een begrip waar je over kunt discussiëren, want uiteindelijk is dit natuurlijk de welbekende sigaar uit eigen doos. Desalniettemin is die maatschappelijke bijdrage voor Zonkracht Hummelo belangrijk. Klanten kunnen de bijdrage namelijk inzetten voor een doel naar keuze en Zonkracht Hummelo is één van die doelen. De leden van Zonkracht Hummelo gaan uiteindelijk bepalen wat Zonkracht Hummelo met die binnengekomen bijdragen gaat doen.

AGEM heeft mij tot op heden nog niet gevraagd hoe ik die maatschappelijke bijdrage wil besteden. Zou AGEM mij automatisch koppelen aan Zonkracht Hummelo? Zo ja, hoe gaan ze dan om met andere dorpsgenoten die in deze fase overstappen? AGEM weet tenslotte nog niet wie Zonkracht-deelnemer is en wie niet.  Hier zie ik wel een verbeterpunt.

Mijn eerste factuur

Op 7 november incasseert AGEM de eerste maandrekening à € 116,27. Dat bedrag komt me niet bekend voor, ik pak de leveringsovereenkomst er bij en zie dat dit bedrag afwijkt van de € 111,95 die in de overeenkomst staat. Dit kan natuurlijk te maken hebben met mijn variabele tarief, maar zou de energieprijs in de afgelopen 3 weken echt met bijna 4% zijn gestegen?

Wat ik ook vreemd vind is dat we afspraken dat de incasso op de 25e van de maand zou plaatsvinden. Ik begrijp niet waarom dit nu ineens op de 7e van de maand gebeurt.

Ik besluit te bellen en krijg wederom Pieter aan de lijn. Hij lijkt me zelfs nog te herkennen! De incassodatum kan hij goed uitleggen: AGEM werkt met voorschotfacturen en dit betreft dus eigenlijk de oktober-factuur. Op 25 november zal de factuur voor december geïncasseerd worden. Over het afwijkende tarief belt hij me een uur later terug: ik heb inderdaad de pech dat in de afgelopen weken het tarief voor gas met bijna 11% is gestegen. Dat is dus het risico van variabele tarieven.

De NUON smeekt om terug te komen

Op 7 november belt een medewerkster van de NUON. Ze informeert heel netjes naar mijn reden van overstappen. Ik doe mijn verhaal en ze toont natuurlijk al haar ingestudeerde begrip. Uiteindelijk biedt ze me € 150 aan om bij haar terug te komen. Ik bedank haar vriendelijk.  Vanaf nu heb ik mijn zinnen gezet op het afnemen van 100% Achterhoekse energie!