Berichtgeving De Gelderlander over Gazellefabriek

De Gelderlander schrijft vandaag over een zonnepanelenproject op de Gazellefabriek dat wordt stopgezet. Omdat het hier gaat om een postcodeproject kunnen we ons voorstellen dat dit bericht vragen oproept. Die vragen hopen we met dit artikel te beantwoorden.

De Gelderlander zegt dat “korting volgens minister Wiebes over enige tijd wordt afgebouwd of beëindigd”. Klopt dat?

Dit is niet helemaal correct. Aan de onderhandelingstafels van het aanstaande klimaatakkoord is het plan uitgewerkt om een verlaging van de belasting op elektriciteit toe te passen en een verhoging van de belasting op gas. Dit stimuleert de warmtetransitie (“van gas los”). Omdat de postcoderoosprojecten hun voordeel halen uit de vrijstelling van de belasting op elektriciteit werkt een belastingverlaging dus in ons nadeel.

De maatregelen in het klimaatakkoord zijn nog niet definitief. Maar eerlijk is eerlijk: er is weinig discussie over de maatregel zoals hierboven beschreven (ook wel aangeduid met de ‘belastingschuif’). Het huidige kabinet heeft er zelfs al een voorschot op genomen door de maatregel in lichte vorm te introduceren op Prinsjesdag. Ook de belangenorganisatie die voor postcoderooscoöperaties lobbyt in Den Haag (ODE Decentraal) wil er niet met gestrekt been in gaan, omdat de belastingschuif ook voordelen kent. Een totale afbouw van de belasting op elektriciteit (of zoals De Gelderlander het noemt: “beëindiging van de korting”) lijkt echter geen realistisch scenario.

Was Minister Wiebes juist niet enthousiast over postcoderoosprojecten?

Dat klopt, dat schreven wij in onze nieuwsbrief van juni en blijkt uit de brief die hij aan de Tweede Kamer schreef toen hij de Postcoderoos eerder dit jaar evalueerde. “Ik draag de ontwikkeling van energiecoöperaties een warm hart toe en wil deze verder versnellen” was toen zijn uitspraak. Met bovengenoemde ontwikkelingen uit het klimaatakkoord heeft de minister ook niets van doen: het zijn voorstellen van de zogenaamde “tafel gebouwde omgeving” waar allerlei belangenorganisaties aan meedenken die voorstellen doen aan de politiek. De berichtgeving van De Gelderlander is op dit punt dan ook niet juist.

Wel heeft Wiebes aangekondigd om de diverse regelingen rond zonnepanelen te stroomlijnen. Zo wil hij voor nieuwe postcoderoosprojecten een vergelijkbare regeling introduceren als voor particulieren en grote initiatiefnemers (‘terugleversubsidie’). Dit betekent niet automatisch een verslechtering, want Wiebes heeft aangekondigd om de terugverdientijd op 7 jaar te willen houden. Deze plannen zijn echter nog niet definitief.

Maar wij zijn toch geen nieuw, maar bestaand postcodeproject?

Dat klopt en op dat punt wachten we ook met belangstelling op nadere berichtgeving. Als wij niet “meegaan” naar de nieuwe regeling, maar onder de oude regeling blijven vallen, zijn wij gedurende 15 jaar afhankelijk van de korting op de energiebelasting. Als die gaat dalen wordt onze terugverdientijd langer. Als wij ook meegaan naar een nieuwe regeling is er misschien niets aan de hand. Hoe dit gaat uitpakken is nog niet bekend.

Is de actie van Gazelle dan paniekzaaierij?

Nee, want de terugverdientijd is momenteel onzeker en we kunnen ons voorstellen dat een bedrijf als Gazelle zich niet wil verbinden aan onzekerheden. Tegelijkertijd hebben wij als Zonkracht Hummelo een vrij sterke business case, mede door de provinciale subsidie. Een scenario met een terugverdientijd van 6 – 7 jaar lijkt gezien de ontwikkelingen niet realistisch, maar nog steeds verwachten wij dat de deelnemers een aantrekkelijk financieel rendement zullen halen. Het project in Dieren stopt, maar we spraken gisteren nog met postcoderoosprojecten in Leiden, Doetinchem, Mariënvelde en Rietmolen die wél van start besluiten te gaan en vertrouwen hebben in een goede afloop.

Vanzelfsprekend houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!

Start Regeling verlaagd tarief

Afgelopen zaterdag ging Zonkracht Hummelo écht van start. De fiscale ‘postcoderoosregeling’ (Regeling verlaagd tarief) loopt vanaf nu tot 1 september 2033.
Onze 699 panelen produceren al wel een tijdje Achterhoekse stroom. We pakten de zonnestralen van deze prachtige zomer dus mooi mee!
De opbrengsten zijn spectaculair te noemen: we produceerden 39% méér energie dan je zou verwachten in deze periode!

Zonkracht Hummelo opent 3 haar zonnedaken!

Met het symbolisch doorknippen van een grijze elektriciteitskabel en het aansluiten van een groene kabel opende wethouder Paul Hofman van de Gemeente Bronckhorst afgelopen donderdag onze drie installaties met zonnepanelen .
Met deze handeling werd een enorme groene schemerlamp aangezet die de energie symboliseert die de drie installaties gaan opwekken. De drie installaties liggen allen op staldaken ten noorden van het dorp. Leden van de coöperatie fietsten voorafgaand aan de feestelijke opening langs alle locaties, waar ze kennismaakten met de boeren en hen bedankten voor hun medewerking. Naast bloemen werd daarbij een ook informatief gevelbordje aangeboden.

Een fotoverslag vind je op deze pagina.

Het eerste resultaat wordt zichtbaar!

Deze week verzorgde Liander onze nieuwe aansluiting aan de Broekstraat, ter hoogte van IJsboerderij De Steenoven. Enkele dagen daarvoor is tegen de stal al een kast geplaatst waarin alle apparatuur van onze installatie straks geplaatst wordt. Kortom: de zonnepanelen kunnen erop.

Gezien de grote vraag waar onze leverancier mee te maken heeft kan dit niet direct. Halverwege april zullen de eerste panelen gelegd worden.

De aansluitingen aan de Beekstraat (Toldijk) en ter hoogte van de Broekstraat 33 worden later dit voorjaar gerealiseerd.

Bitterballen op zonkracht

Buurtmaken met Annerie en Jeroen

Zonkracht Hummelo legt in het voorjaar van 2018 bijna 700 zonnepanelen op 3 staldaken in de omgeving van Hummelo. Voor inwoners van Drempt, Hummelo en Keppel zijn de boerderijen van IJsboerderij “De Steenoven” en “Holsen” aan de Broekstraat wel bekend. Maar dat derde dak van Annerie en Jeroen van Bommel: waar ligt dat eigenlijk? En wie zijn Jeroen en Annerie?
Zonkracht Hummelo maakt nader kennis.

Jeroen en Annerie
Annerie en Jeroen

Als we voor de twee keer op de koffie komen bij Jeroen en Annerie valt meteen op dat er net een nieuw rieten dak op het huis aan de Beekstraat ligt. Jeroen en Annerie zitten volop in de verbouwing van zowel hun woning als hun bedrijf. Dat we iets lekkers van Leo Ebbers hebben meegenomen komt goed uit: Jeroen blijkt vandaag jarig. Maar ook op zijn verjaardag wordt er keihard doorgewerkt.

Jeroen en Annerie komen uit de omgeving van Elst. Hun bedrijfsactiviteiten waren daar versnipperd over verschillende locaties. Ideaal was dit niet: Jeroen en Annerie wilden voor hun jonge gezin een echte ‘thuisbasis’ en vonden uiteindelijk een boerderij in Toldijk. Jeroen en Annerie houden Limousinrunderen voor het vlees. De runderen worden door hen zelf gefokt. Jonge koeien worden grazers in natuurland in Noord-Brabant. De stieren krijgen straks een plek op de boerderij in het buitengebied van Toldijk. Nu kan dat nog niet. De boerderij en de bijgebouwen zijn verouderd. In december wordt asbest gesaneerd van 5 oude stallen, de stallen worden vervolgens gesloopt en het puin wordt hergebruikt als fundering voor een nieuwe stal.

Open front stal

De nieuwe stal is een stal van het ‘open front’-type en qua constructie niet te vergelijken met de twee andere melkveestallen waar Zonkracht Hummelo zonnepanelen gaat plaatsen.

Open front stal
Een voorbeeld van een vergelijkbare open front stal

Jeroen: “Ik heb dit type stal gezien tijdens mijn stage in Frankrijk. Het is een relatief eenvoudige constructie, maar ideaal voor dit type vleesvee. Het open karakter zorgt voor maximale uitwisseling van buitenlucht een gezonde stallucht als gevolg”.
De bouw van een dergelijke stal is niet ingewikkeld. De spanten heeft Jeroen al gekocht. De gemeente Bronckhorst bevestigde in november dat de stal gebouwd mag worden. De bouw gaat daardoor goed passen in de planning van Zonkracht Hummelo. Wat Jeroen en Annerie betreft kan de stekker van de zonnepaneleninstallatie er in het voorjaar van 2018 in.

Het dak van de stal is zuidwest gericht: ideaal voor de instraling van de zon. Deze ligging is zelfs wat gunstiger dan de andere twee daken, maar omdat de hellingshoek van 6 graden iets minder gunstig is, zal de opbrengst van de installatie op dit dak vergelijkbaar zijn met de daken ‘Holsen’ en ‘De Steenoven’.

Bitterballen

Naast de stal komt er aan de Beekstraat ook een bedrijfshal met daarin een productielijn voor de vleesproducten. De Limousin runderen leveren hoogwaardige producten zoals tournedos en kogelbiefstuk. Jeroen en Annerie merken de laatste jaren daarnaast een toenemende vraag naar luxe-snacks.

Ambachtelijk gemaakte bitterballen van Limousinvlees
“Van Bommel”-bitterballen

Dit heeft ervoor gezorgd dat de productie van kroketten en bitterballen een grote vlucht heeft genomen. De productie hiervan gebeurt op ambachtelijke wijze. Jeroen en Annerie proberen bij dit productieproces zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken.

Jeroen: “Ons recept valt bij sommige mensen zó goed in de smaak dat we nu ook bitterballen maken van het vlees van externe vleesleveranciers, tot in Zeeland aan toe.”

Jeroen en Annerie zijn inmiddels lid van Vereniging Streekproducten Achterhoek en zichtbaar bij allerlei evenementen in de regio. Annerie: “We zijn onder de indruk van de gastvrijheid van deze regio. We voelen ons er al helemaal thuis.”

Energieneutraal

Jeroen en Annerie willen hun eigen productieproces ook energieneutraal maken. Naast de installatie van Zonkracht Hummelo gaan ze gelijktijdig zelf een installatie plaatsen. De inkoop gebeurt parallel aan die van Zonkracht Hummelo, waardoor Zonkracht Hummelo en Van Bommel Beef een inkoopvoordeel hopen te behalen. Net als op de stal van IJsboerderij “De Steenoven” zullen de twee installaties op het oog één geheel vormen, maar elk hun eigen aansluiting kennen.

Annerie vertelt dat in Toldijk toevallig ook een project loopt om te onderzoeken of het buitengebied van het gas losgekoppeld kan worden, een project met landelijke aandacht: bestuursleden van Zonkracht Hummelo hoorden “Toldijk” zelfs genoemd worden op een landelijk energiecongres in Bussum. Annerie en Jeroen zien dit soort ontwikkelingen als mooie uitdagingen in de verduurzaming van hun bedrijfsproces.

Meer weten?

Van Bommel Beef heeft een website die onlangs is vernieuwd. Bezoek de website op www.vanbommelbeef.com. Ook kun je het bedrijf volgen op Facebook. En wie weet kun je tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering wel genieten van hun bitterballen!

Blog: Overstappen… (deel 2)

Op 17 oktober publiceerde ik het eerste deel van een blog waarin ik mijn ervaringen deelde met het overstappen van mijn huidige energieleverancier NUON naar AGEM.  Inmiddels is het drie weken verder. Wat is er sindsdien gebeurd?

Gerrit

Een dag  kreeg ik een mail van Gerrit, de communicatieman van AGEM. Hij wilde mijn blog graag gebruiken in hun digitale nieuwsbrief. Prima natuurlijk: Zonkracht Hummelo kan geen aandacht genoeg krijgen. Op 6 november verscheen de nieuwsbrief met het artikel in mijn mailbox.

Pieter

Ruim twee dagen later werd ik gebeld door Pieter van AGEM. Pieter maakte een goede indruk: géén callcentermedewerker, géén afgeschermd telefoonnummer, maar gewoon persoonlijk contact door iemand met kennis van zaken. Pieter wilde met mij de vervolgstappen doornemen. Hij stelde voor om het leveringscontract via de e-mail te sturen, waarmee ik akkoord ging. Ook checkte hij voor mij of mijn huidige contract bij NUON het toeliet om direct over te stappen. Dit bleek het geval en we spreken af om 1 november 2017 als overstapdatum te nemen. Pieter gaf toe dat de AGEM-website wat verduidelijkt zou mogen worden, zodat de “voorbeeldberekening” en de “overstaphulp” niet twee aparte handelingen lijken te zijn.

Een spaarpunten-anekdote

Ineens bedacht ik me dat ik natuurlijk wel mijn spaarpunten uit het Nuon Exclusief spaarprogramma vóór 1 november moet opnemen. In dat spaarprogramma geniet ik inmiddels de Platina-status omdat ik langer dan 10 jaar klant ben. Ik zie dat ik daarmee onder andere  € 3,75 korting kan krijgen op een powerbank. Ik hoef met mijn “status” nog maar € 21,24 te betalen.

Voor de zekerheid zoek ik diezelfde powerbank op via Google en kom er snel achter dat hetzelfde product bij een willekeurige andere webwinkel slechts € 12,99 kost. 

NUON suggereert met zo’n vaste klantenprogramma dus cadeautjes weg te geven, maar in werkelijkheid is dit voor haar dus gewoon een extra inkomstenbron.

Kortom, wees kritisch bij  zo’n vasteklantenprogramma en laat dit vooral geen argument zijn om je ervan te weerhouden om over te stappen.

Uiteindelijk kan ik ook kiezen om met mijn spaarpunten een gezin in Mali te voorzien van zonne-energie (“zodat een kind ‘s avonds zijn huiswerk kan maken“). Ik kies voor deze optie, maar hoop dat NUON het gezin geen factuur achteraf stuurt.

Leveringsovereenkomst

Enkele minuten na het telefoongesprek met AGEM ontvang ik een e-mail met 4 documenten:

  1. De leveringsovereenkomst;
  2. Een toelichting op de aansluit- en transportovereenkomst;
  3. De algemene voorwaarden van Anode Energie
  4. De algemene voorwaarden voor kleinverbruik van de netbeheerders

Wat meteen opvalt is dat in de documenten de bedrijfsnaam “Anode” de overhand voert. Omdat ik me voor Zonkracht Hummelo al wat verder heb verdiept in AGEM weet ik dat AGEM feitelijk wederverkoper is en niet de werkelijke energieleverancier, omdat AGEM gebruik maakt van de leveringsvergunning van Anode Energie. Maar als je dit niet weet kan dit vreemd overkomen.

Ik onderteken de overeenkomst, zorg voor een digitale scan en stuur hem terug via e-mail. Opsturen had ook gekund.

Op 25 oktober ontvang ik een e-mail van Nuon waarin ze mij beloven dat de overstap soepel gaat verlopen.

Slimme meter uitlezen

Naar aanleiding van het eerste blog tipte mede-bestuurslid Inge mij om in dit blog stil te staan bij de mogelijkheden tot het uitlezen van de slimme meter. AGEM biedt namelijk niet de uitgebreide mogelijkheden die andere energiemaatschappijen wél bieden. Inge gaf aan een goed en gratis alternatief gevonden te hebben in Enelogic dat je alsnog handig inzicht kan geven in je verbruik en bespaarmogelijkheden.

Ik meld me aan voor Enelogic. Dit is helemaal gratis. Dit digitale  platform werkt verbluffend goed. Besef wel dat je Enelogic bij aanmelding toestemming geeft om je verbruiksgegevens (geanonimiseerd) te gebruiken voor marketingdoeleinden.

Maatschappelijke bijdrage

Wat me tot op heden onduidelijk is, is hoe het bij AGEM werkt met de zogenaamde maatschappelijke bijdrage. Iedere klant krijgt bij AGEM een budget van 24 euro per jaar om de Achterhoek duurzamer te maken.
“Krijgen” is natuurlijk een begrip waar je over kunt discussiëren, want uiteindelijk is dit natuurlijk de welbekende sigaar uit eigen doos. Desalniettemin is die maatschappelijke bijdrage voor Zonkracht Hummelo belangrijk. Klanten kunnen de bijdrage namelijk inzetten voor een doel naar keuze en Zonkracht Hummelo is één van die doelen. De leden van Zonkracht Hummelo gaan uiteindelijk bepalen wat Zonkracht Hummelo met die binnengekomen bijdragen gaat doen.

AGEM heeft mij tot op heden nog niet gevraagd hoe ik die maatschappelijke bijdrage wil besteden. Zou AGEM mij automatisch koppelen aan Zonkracht Hummelo? Zo ja, hoe gaan ze dan om met andere dorpsgenoten die in deze fase overstappen? AGEM weet tenslotte nog niet wie Zonkracht-deelnemer is en wie niet.  Hier zie ik wel een verbeterpunt.

Mijn eerste factuur

Op 7 november incasseert AGEM de eerste maandrekening à € 116,27. Dat bedrag komt me niet bekend voor, ik pak de leveringsovereenkomst er bij en zie dat dit bedrag afwijkt van de € 111,95 die in de overeenkomst staat. Dit kan natuurlijk te maken hebben met mijn variabele tarief, maar zou de energieprijs in de afgelopen 3 weken echt met bijna 4% zijn gestegen?

Wat ik ook vreemd vind is dat we afspraken dat de incasso op de 25e van de maand zou plaatsvinden. Ik begrijp niet waarom dit nu ineens op de 7e van de maand gebeurt.

Ik besluit te bellen en krijg wederom Pieter aan de lijn. Hij lijkt me zelfs nog te herkennen! De incassodatum kan hij goed uitleggen: AGEM werkt met voorschotfacturen en dit betreft dus eigenlijk de oktober-factuur. Op 25 november zal de factuur voor december geïncasseerd worden. Over het afwijkende tarief belt hij me een uur later terug: ik heb inderdaad de pech dat in de afgelopen weken het tarief voor gas met bijna 11% is gestegen. Dat is dus het risico van variabele tarieven.

De NUON smeekt om terug te komen

Op 7 november belt een medewerkster van de NUON. Ze informeert heel netjes naar mijn reden van overstappen. Ik doe mijn verhaal en ze toont natuurlijk al haar ingestudeerde begrip. Uiteindelijk biedt ze me € 150 aan om bij haar terug te komen. Ik bedank haar vriendelijk.  Vanaf nu heb ik mijn zinnen gezet op het afnemen van 100% Achterhoekse energie!

 

Blog: “Overstappen, fluitje van een cent?”

Veel mensen vinden overstappen “gedoe”. Je lijkt tegenwoordig wel álles te moeten vergelijken: zorgverzekeringen, je internetabonnement en dus ook je energieleverancier.
Zonkracht Hummelo adviseert deelnemers over te stappen naar AGEM, niet alleen vanwege AGEMs doelstellingen (Energieneutrale Achterhoek in 2030), maar óók omdat het financiële voordeel voor de deelnemers anders minder gunstig uitpakt (zie de FAQ’s).
We voelen zelf ook wel aan dat we dat dit even goed moeten uitleggen. En hoe kunnen we dat nu beter doen, dan het overstapproces zelf te doorlopen?

Bestuurslid Jan Klein Kranenburg zal onder het motto “practice what you preach” zelf de ervaring aangaan en zijn bevindingen delen via dit blog. We doen dit zo eerlijk mogelijk, want we zijn ons ervan bewust dat als het níet goed gaat, dat wij daar dan deels op aangekeken zullen worden (wat natuurlijk niet terecht is, maar dat terzijde ;-).

Even voorstellen

Hallo allemaal, mijn naam is Jan Klein Kranenburg en ik ben van begin af aan betrokken bij Zonkracht Hummelo. Eerst in de werkgroep, nu in het bestuur.
Rond de eeuwwisseling kregen wij onze eerste eigen aansluiting in ons appartement in Arnhem. Omdat er toen nog geen sprake was van liberalisering van de energiemarkt werden we automatisch klant van NUON. Dat zijn we nog steeds. Een paar jaar geleden ging dat wel knagen: “Ben ik geen dief van mijn eigen portemonnee?” Ik ben me gaan oriënteren bij andere leveranciers via gaslicht.com, maar werd al snel gillend gek: welkomstpremies, cadeautjes, goud- en platinaklantvoordeel, verschillen in vaste/variabele tarieven en keus in contracttermijnen: het is allemaal onvergelijkbaar.

Dan maar de bluf-methode: ik belde een paar jaar terug naar NUON met het algemene verhaal dat het elders allemaal véél goedkoper kon. Ik las daarbij wat tarieven voor van internet en had snel beet: ik kreeg een aardige korting.

Toen ik me eerder dit jaar nog eens goed verdiepte in mijn jaarafrekening bleek ik echter flink bedrogen. Ik nam altijd groene energie af, maar de NUON bleek mij tijdens die telefonische onderhandeling ongevraagd weer een “grijs” contract aangesmeerd te hebben. Toen ik hierachter kwam, wist ik in ieder geval zeker dat ik bij de NUON weg wilde.

De AGEM-website

AGEM screenshot websiteOm te beginnen bezoek ik de website van AGEM die te vinden is op agem.nu. De website oogt niet meteen heel modern, maar heeft wel een duidelijke menustructuur. Mijn oog valt meteen op het woordje “Overstappen”.

“Direct overstappen” gaat mij wel heel snel. Ik ga eerst even de “Prijsvergelijker” bekijken.

AGEM vergelijkt haar tarieven met NUON (groen) en Greenchoice. Dit is overzichtelijk en voor mij prettig, omdat ik bij NUON zit. Nadeel is wel dat ik nu dus grijze stroom heb, over een actietarief beschik en met een “platinastatus” punten spaar voor cadeau’s. Al dat soort zaken zitten natuurlijk niet in de vergelijking. Mijn oog valt op tabellen waarin concrete bedragen staan. Op het eerste gezicht lijkt AGEM inderdaad goedkoper. Ik heb de neiging om me verder niet meer in de details te verdiepen en AGEM hier op haar blauwe groene ogen te vertrouwen.Tarieven vergelijking

Maar ineens schiet me iets te binnen: als ik nu eens gewoon bij iemand informeer die onlangs is overgestapt? Die kan me vast een eerlijk verhaal vertellen. De eerste die me te binnen schiet is Martine Rexwinkel, ik besluit haar een appje te sturen:
App Martine
Dat zijn duidelijke woorden! Ik merk dat zo’n appje van een bekende mij meer vertrouwen geeft dan de tabellen op de website. Ik besluit me verder te gaan oriënteren op de AGEM-website. De link “Voorbeeldberekening” leidt mij naar een stap-voor-stap instructie die je door het hele proces leidt.

Voorbeeldberekening

De voorbeeldberekening start met een postcodecheck. Als ik die invul zie ik vanuit mijn ooghoek dat de website verbinding maakt met een database van het bedrijf ‘EABO’. Als ik dat bedrijf opzoek op internet zie ik dat “EABO een spin-off is van energieleverancier Anode Energie“. EABO levert o.a. een klantenadministratiesysteem voor energieleveranciers. Kortom: wees je ervan bewust dat je ná zo’n postcodecheck als ‘oriënterende klant’ in een database wordt opgeslagen. Dit is de reden dat ik bij postcodechecks vaak een niet-bestaand huisnummer uit mijn straat opgeef (niet doorvertellen).

Vervolgens kan ik opgeven welke producten ik wens. Ik vind het een overzichtelijk scherm, al vind ik de keuze voor een meerjarig/vast of variabel tarief maar lastig. Ik kies voor variabel. Pas bij de volgende stap blijk je ineens heel eenvoudig te kunnen spelen met de vaste en variabele tarieven. Conclusie: het maakt momenteel vrijwel niets uit qua prijs. Ik blijf dus maar bij variabel.
Wat me verder opvalt is dat AGEM wel uitleg geeft over groen gas, maar dat je de keus om groen gas af te nemen niet kunt maken. Een logische verklaring is dat AGEM nog onvoldoende gas-bronnen in de Achterhoek heeft om aan de vraag te voldoen, maar dit wordt niet duidelijk uitgelegd.

Spannend!

Dan komt het moment dat er een maandtarief van AGEM uit de hoge hoed komt rollen. Dit blijkt inderdaad 5% lager te zijn dan mijn huidige actie-tarief bij de NUON. Een prettige bijkomstigheid: dat NUON-tarief betrof dus grijze stroom en bij de AGEM koop je voor minder geld gegarandeerd Achterhoekse groene stroom. Mijn overstap gaat er komen!

 

 

 

 

 

 

Overstaphulp

Tot slot is er nog één aspect dat me niet duidelijk is. Als je hele voorbeeldberekening doorloopt, kondigt AGEM aan dat je automatisch een contract thuis krijgt. AGEM heeft op haar website ook een ‘overstaphulp’, maar die lijkt niet automatisch opgenomen in het proces dat ik doorlopen heb. Die overstaphulp heb ik dus maar apart aangevraagd, maar hierdoor krijg je wel de indruk dat je voor een tweede keer een contract aanvraagt. Gelukkig is er een opmerkingenveld waar je dit kunt uitleggen.

Tot slot

Ik kan kan niet anders zeggen dan dat het overstappen tot nu toe voor 100% is meegevallen. Als je van te voren de jaarafrekening van je huidige energieleverancier erbij zoekt ben je in ongeveer 20 minuten klaar.

Binnenkort verschijnt deel 2 van dit blog om iets te vertellen over het vervolg.

 

Oh ja, ik wil AGEM nog één advies geven: als je een Achterhoekse organisatie bent, dan spreek je in je digitale formulieren niet over “stad”, maar over “dorp” 😉