Zonkracht Hummelo sluit eerste productiejaar af met 16% hogere opbrengst

Coöperatie Zonkracht Hummelo U.A. kent een goed eerste productiejaar. De drie installaties met zonnepanelen leverden samen 16% meer stroom op dan vooraf verwacht.

In 2018 werden de drie installaties stuk voor stuk op het elektriciteitsnet aangesloten. Op 1 september 2018 startte de coöperatie met de fiscale regeling ‘verlaagd tarief’. Vanaf dat moment gingen de 63 leden profiteren van hun korting op de energiebelasting. Na een jaar kan de balans worden opgemaakt: Er werd meer dan 200.000 kWh geproduceerd. Omdat in de oorspronkelijke berekeningen rekening werd gehouden met een kleine 172.000 kWh is dit een mooie meevaller voor de leden van de lokale energiecoöperatie: zij krijgen het fiscale voordeel van het afgelopen productiejaar binnenkort op hun bankrekening gestort.

Los van het financiële voordeel is natuurlijk ook de bijdrage aan een duurzame energievoorziening van belang. Met haar drie installaties heeft Zonkracht Hummelo inmiddels 90.000 kg aan CO₂-uitstoot vermeden, wat correspondeert met het planten van 300 bomen.

 

Wiebes wijzigt postcoderoosregeling

Minister Wiebes stuurde gisteren een brief aan de Tweede Kamer, waarin vooral stil wordt gestaan bij het verlengen van de salderingsregeling (de regeling die individueel bezit van zonnepanelen financieel aantrekkelijk maakt). Er staat echter ook een belangrijke passage in de brief over de Postcoderoosregeling.

Duidelijk wordt dat het collectief opwekken van zonne-energie blijvend op steun kan rekenen, alleen wel in een andere financiële vorm. Ook wordt duidelijk dat de aangepaste regeling in ieder geval niet aantrekkelijker zal worden dan het plaatsen van zonnepanelen op je eigen dak. Hierdoor zouden geschikte daken van woningen onbenut blijven. Dat vindt de minister onwenselijk.

De minister wil de wijzigingen uiterlijk in 2021 van start laten gaan. Tot die tijd blijft de Postcoderoosregeling bestaan, zodat projecten die nu in voorbereiding zijn nog gebruik kunnen maken van deze regeling en energiecoöperaties zich kunnen voorbereiden op eventuele wijzigingen. Lees meer in dit artikel van Solar Magazine.

De integrale tekst over de Postcoderoosregeling uit de brief van Wiebes lees je hieronder:

Energiecoöperaties
Het kabinet vindt het belangrijk dat individuele huishoudens en energiecoöperaties worden ondersteund in het realiseren van hun eigen duurzame energieproductie. Voor individuele huishoudens is de salderingsregeling hiervoor het meest logische instrument. Voor huishoudens zonder eigen dak dat voor zonnepanelen geschikt is, zijn er energiecoöperaties die gebruik kunnen maken van de Postcoderoosregeling. Parallel aan de omvorming van de salderingsregeling zal worden bekeken of de stimulering van energiecoöperaties kan worden aangepast, zodat ook hier meer energiecoöperaties kunnen worden ondersteund.

Het kabinet heeft eerder toegezegd om bij de vormgeving van de nieuwe regeling als opvolger voor salderen rekening te houden met energiecoöperaties. Bij projecten van energiecoöperaties kan doorgaans geen gebruik worden gemaakt van de fiscale salderingsregeling. Dit komt bijvoorbeeld doordat het gaat om een grootverbruikaansluiting of omdat er veelal geen afname van elektriciteit plaatsvindt op de locatie van het coöperatieve project voor de productie van hernieuwbare elektriciteit. Daardoor maken deze projecten nu meestal gebruik van de Regeling verlaagd tarief energiebelasting (Postcoderoosregeling) of bij grotere projecten van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+).

Doordat nu is gekozen om salderen af te bouwen, wil het kabinet bezien op welke wijze het beste rekening kan worden gehouden met energiecoöperaties. Het kabinet onderzoekt hoe de Postcoderoosregeling zal worden gewijzigd of zal worden vervangen door een subsidieregeling. Hierover wordt ook overleg gevoerd met de sector. Het kabinet hanteert hier het huidige budget als uitgangspunt en verwacht dat het niet knellend zal zijn voor een ruimer gebruik van de regeling. Het blijft van belang om de Postcoderoosregeling zodanig in te richten dat voorkomen wordt dat huishoudens met zonnepanelen op hun eigen dak uitwijken naar de Postcoderoosregeling, nu de salderingsregeling geleidelijk wordt afgebouwd. Zo wordt oneigenlijk gebruik van de Postcoderoosregeling voorkomen. Wij zullen uw Kamer in de zomer hierover informeren.

Bovendien blijft het kabinet meewerken aan de oprichting van een nieuwe ontwikkelfaciliteit voor energiecoöperaties. Hiermee worden aanloopkosten voorgefinancierd via ontwikkelkredieten voor duurzame energieprojecten (wind-, (grotere) zon- en warmteprojecten) en kan personele ondersteuning worden verkregen. Dit helpt de coöperatieve sector verder te professionaliseren en tevens de investeringen van energiecoöperaties te versnellen. In overeenstemming met de motie Dik-Faber/Mulder van 6 maart 2019 zal de ontwikkelfaciliteit zo snel mogelijk van start kunnen gaan in die provincies die gezamenlijk tenminste € 5 miljoen bijdragen aan het startkapitaal, naast de € 5 miljoen die het kabinet wil bijdragen.

Doel is om alle benodigde beleidswijzigingen voor energiecoöperaties uiterlijk in 2021 van start te laten gaan. Tot die tijd blijft de Postcoderoosregeling bestaan zodat projecten die nu in voorbereiding zijn nog gebruik kunnen maken van deze regeling en energiecoöperaties zich kunnen voorbereiden op eventuele wijzigingen.

Urgenda-appelboom voor De Steenoven

Vanmorgen werd er in bijzijn van wethouder Paul Hofman een appelboom geplant bij IJsboerderij De Steenoven. De fruitboom werd aangeboden door Urgenda in het kader van de Gelderse Bosbattle.

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken. Urgenda kwam via AGEM in contact met Zonkracht Hummelo die de suggestie deed om de boom te planten bij de nieuwe speelgelegenheid die de IJsboerderij momenteel ontwikkelt.

En wees gerust: Zonkracht Hummelo houdt de groei van de boom goed in de gaten, zodat we tijdig kunnen snoeien en hij niet de kans krijgt om onze zonnepanelen in de schaduw te zetten!

Urgenda vervolgde haar tour in de Achterhoek richting Aalten en Groenlo waar ook een fruitboom werd geplant bij een boerenbedrijf en een natuurspeelplek.

Meer informatie over de Bos Battle vind je hier.

Biomassacentrale Laag Keppel: Van knotboom tot verwarming

Vizier op Bronckhorst kondigde het een aantal weken geleden al aan: Zonkracht Hummelo werkt sinds dit jaar samen met het Vizier in een nieuwe rubriek waarin inwoners van Bronckhorst aan het woord komen over energie-initiatieven die ze zélf nemen. Wij hopen dat deze verhalen onze leden en andere geïnteresseerden inspireren, zodat ze net als Zonkracht Hummelo een steentje kunnen bijdragen aan de energietransitie in de Achterhoek.

Het eerste artikel gaat over de biomassacentrale op Landgoed Keppel, waarmee een aantal huizen en een kinderdagverblijf verwarmd wordt.

De initiatieven verzamelen we op een kaart op onze website. Door op de markers op de kaart te klikken kom je vanzelf op het bijbehorende artikel van Vizier op Bronckhorst.

Terugkijken: Zonkracht Hummelo op TV

Het SBS6-programma De Grote Tuinverbouwing besteedde vandaag aandacht aan de zonnepaneleninstallatie van Zonkracht Hummelo op het dak “De Steenoven”. Presentator Lodewijk Hoekstra beschreef de samenwerking tussen Ronald Pelgrom en onze coöperatie treffend:

Het past bij het idee dat de boer sociaal relevant is en midden in de samenleving staat

Bekijk de hele uitzending via de website van SBS6. De items over Solarpark De Kwekerij en Piet Oudolf zijn namelijk ook de moeite waard!

Zonkrachtdak op televisie

Vandaag (27 oktober) zendt SBS 6 om 17:00 het programma De Grote Tuinverbouwing uit. Dit programma met presentator Lodewijk Hoekstra maakte afgelopen maand opnames in de Gemeente Bronckhorst. Naast een bezoek aan Solarpark de Kwekerij en Piet Oudolf bezochten ze ook de boerderij van Ronald Pelgrom en Petra Boomsma om onder andere stil te staan bij hun staldak vol zonnepanelen. Deze duurzame initiatieven komen aan de orde in de rubriek ‘Lodewijks Groene Geluk’.
Ronald verzekerde ons dat hij ‘Zonkracht Hummelo’ tijdens de opnames een aantal keer heeft genoemd. Dus let vanmiddag tijdens de uitzending goed op!

Meedenken over een energieneutraal Bronckhorst

Gemeente Bronckhorst wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat betekent dat binnen de gemeente evenveel duurzame energie opgewekt wordt als we met zijn allen verbruiken. De gemeente wil deze uitdaging samen met alle inwoners en ondernemers aangaan. Hiertoe worden verschillende avonden georganiseerd die de gemeente ‘energierally’s’ noemt. Gemeente Bronckhorst heeft Zonkracht Hummelo gevraagd om hier aan mee te werken.

Hummelo en omgeving is welkom op 19 november in het Dorpshuis van Drempt (Kerkstraat 89). De bijeenkomst start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, einde om 22.00 uur. We hopen natuurlijk dat de leden en sympathisanten van Zonkracht Hummelo ook massaal aanwezig zijn.

Vergeet niet om je aan te melden via de website van de gemeente.

Wiebes reageert op voorstellen Klimaatakkoord

De leden van onze coöperatie ontvingen vorige week een nieuwsbrief met uitleg over wat het Klimaatakkoord mogelijk betekent voor deelnemers aan Postcoderoos-projecten. Vandaag heeft Minister Wiebes namens het kabinet gereageerd op de voorstellen in dit Klimaatakkoord.

Voor deelnemers aan postcoderoosprojecten is het vooral interessant wat er met de belasting op elektriciteit gaat gebeuren. Het plan om deze drastisch te verlagen ten koste van de belasting op aardgas lijkt niet op draagvlak van het kabinet te kunnen rekenen. Dit is gunstig voor deelnemers aan Zonkracht Hummelo, omdat deze financieel profiteren van korting op de elektriciteitsbelasting.

Wiebes zegt hierover:

De aanpassing van de energiebelasting (…) is een belangrijke ondersteunende en stimulerende maatregel voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. De door de tafel gebouwde omgeving voorgestelde aanpassing vindt het kabinet evenwel te groot.

Het kabinet vraagt de tafel waarin dit voorstel is bedacht met nieuwe voorstellen te komen voor zo’n aanpassing. Ook verzoekt het kabinet de tafel te onderzoeken of in het voorstel ook een variant kan worden betrokken
waarbij de elektriciteitsprijs niet of deels wordt verlaagd en waarbij een hogere gasprijs wordt gecompenseerd door een hogere belastingvermindering in de energiebelasting. Een dergelijke maatregel zou voor energiecoöperaties erg welkom zijn, omdat het wel positief bijdraagt aan de energietransitie, maar deelnemers van energiecoöperaties niet benadeelt.

Zonkracht Hummelo zal haar leden zo snel mogelijk informeren als er meer nieuws komt uit Den Haag.

Monitoring ook beschikbaar voor dak Van Bommel

Vanaf vandaag is de opbrengst van dak Van Bommel in te zien via de monitoringsapp van SolarEdge of via de website. Leden van Zonkracht Hummelo beschikken over de inloggevens.

De reden dat deze mogelijkheid bij Van Bommel wat langer duurde is dat TentenSolar eerst internet moest aanleggen in de container waarin zich de omvormers en meters bevinden.

De monitoring maakt meteen zichtbaar dat er twee panelen niet goed functioneren. We meldden dit vandaag bij Tenten Solar en zij beloofden dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Berichtgeving De Gelderlander over Gazellefabriek

De Gelderlander schrijft vandaag over een zonnepanelenproject op de Gazellefabriek dat wordt stopgezet. Omdat het hier gaat om een postcodeproject kunnen we ons voorstellen dat dit bericht vragen oproept. Die vragen hopen we met dit artikel te beantwoorden.

De Gelderlander zegt dat “korting volgens minister Wiebes over enige tijd wordt afgebouwd of beëindigd”. Klopt dat?

Dit is niet helemaal correct. Aan de onderhandelingstafels van het aanstaande klimaatakkoord is het plan uitgewerkt om een verlaging van de belasting op elektriciteit toe te passen en een verhoging van de belasting op gas. Dit stimuleert de warmtetransitie (“van gas los”). Omdat de postcoderoosprojecten hun voordeel halen uit de vrijstelling van de belasting op elektriciteit werkt een belastingverlaging dus in ons nadeel.

De maatregelen in het klimaatakkoord zijn nog niet definitief. Maar eerlijk is eerlijk: er is weinig discussie over de maatregel zoals hierboven beschreven (ook wel aangeduid met de ‘belastingschuif’). Het huidige kabinet heeft er zelfs al een voorschot op genomen door de maatregel in lichte vorm te introduceren op Prinsjesdag. Ook de belangenorganisatie die voor postcoderooscoöperaties lobbyt in Den Haag (ODE Decentraal) wil er niet met gestrekt been in gaan, omdat de belastingschuif ook voordelen kent. Een totale afbouw van de belasting op elektriciteit (of zoals De Gelderlander het noemt: “beëindiging van de korting”) lijkt echter geen realistisch scenario.

Was Minister Wiebes juist niet enthousiast over postcoderoosprojecten?

Dat klopt, dat schreven wij in onze nieuwsbrief van juni en blijkt uit de brief die hij aan de Tweede Kamer schreef toen hij de Postcoderoos eerder dit jaar evalueerde. “Ik draag de ontwikkeling van energiecoöperaties een warm hart toe en wil deze verder versnellen” was toen zijn uitspraak. Met bovengenoemde ontwikkelingen uit het klimaatakkoord heeft de minister ook niets van doen: het zijn voorstellen van de zogenaamde “tafel gebouwde omgeving” waar allerlei belangenorganisaties aan meedenken die voorstellen doen aan de politiek. De berichtgeving van De Gelderlander is op dit punt dan ook niet juist.

Wel heeft Wiebes aangekondigd om de diverse regelingen rond zonnepanelen te stroomlijnen. Zo wil hij voor nieuwe postcoderoosprojecten een vergelijkbare regeling introduceren als voor particulieren en grote initiatiefnemers (‘terugleversubsidie’). Dit betekent niet automatisch een verslechtering, want Wiebes heeft aangekondigd om de terugverdientijd op 7 jaar te willen houden. Deze plannen zijn echter nog niet definitief.

Maar wij zijn toch geen nieuw, maar bestaand postcodeproject?

Dat klopt en op dat punt wachten we ook met belangstelling op nadere berichtgeving. Als wij niet “meegaan” naar de nieuwe regeling, maar onder de oude regeling blijven vallen, zijn wij gedurende 15 jaar afhankelijk van de korting op de energiebelasting. Als die gaat dalen wordt onze terugverdientijd langer. Als wij ook meegaan naar een nieuwe regeling is er misschien niets aan de hand. Hoe dit gaat uitpakken is nog niet bekend.

Is de actie van Gazelle dan paniekzaaierij?

Nee, want de terugverdientijd is momenteel onzeker en we kunnen ons voorstellen dat een bedrijf als Gazelle zich niet wil verbinden aan onzekerheden. Tegelijkertijd hebben wij als Zonkracht Hummelo een vrij sterke business case, mede door de provinciale subsidie. Een scenario met een terugverdientijd van 6 – 7 jaar lijkt gezien de ontwikkelingen niet realistisch, maar nog steeds verwachten wij dat de deelnemers een aantrekkelijk financieel rendement zullen halen. Het project in Dieren stopt, maar we spraken gisteren nog met postcoderoosprojecten in Leiden, Doetinchem, Mariënvelde en Rietmolen die wél van start besluiten te gaan en vertrouwen hebben in een goede afloop.

Vanzelfsprekend houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!