Berichtgeving De Gelderlander over Gazellefabriek

De Gelderlander schrijft vandaag over een zonnepanelenproject op de Gazellefabriek dat wordt stopgezet. Omdat het hier gaat om een postcodeproject kunnen we ons voorstellen dat dit bericht vragen oproept. Die vragen hopen we met dit artikel te beantwoorden.

De Gelderlander zegt dat “korting volgens minister Wiebes over enige tijd wordt afgebouwd of beëindigd”. Klopt dat?

Dit is niet helemaal correct. Aan de onderhandelingstafels van het aanstaande klimaatakkoord is het plan uitgewerkt om een verlaging van de belasting op elektriciteit toe te passen en een verhoging van de belasting op gas. Dit stimuleert de warmtetransitie (“van gas los”). Omdat de postcoderoosprojecten hun voordeel halen uit de vrijstelling van de belasting op elektriciteit werkt een belastingverlaging dus in ons nadeel.

De maatregelen in het klimaatakkoord zijn nog niet definitief. Maar eerlijk is eerlijk: er is weinig discussie over de maatregel zoals hierboven beschreven (ook wel aangeduid met de ‘belastingschuif’). Het huidige kabinet heeft er zelfs al een voorschot op genomen door de maatregel in lichte vorm te introduceren op Prinsjesdag. Ook de belangenorganisatie die voor postcoderooscoöperaties lobbyt in Den Haag (ODE Decentraal) wil er niet met gestrekt been in gaan, omdat de belastingschuif ook voordelen kent. Een totale afbouw van de belasting op elektriciteit (of zoals De Gelderlander het noemt: “beëindiging van de korting”) lijkt echter geen realistisch scenario.

Was Minister Wiebes juist niet enthousiast over postcoderoosprojecten?

Dat klopt, dat schreven wij in onze nieuwsbrief van juni en blijkt uit de brief die hij aan de Tweede Kamer schreef toen hij de Postcoderoos eerder dit jaar evalueerde. “Ik draag de ontwikkeling van energiecoöperaties een warm hart toe en wil deze verder versnellen” was toen zijn uitspraak. Met bovengenoemde ontwikkelingen uit het klimaatakkoord heeft de minister ook niets van doen: het zijn voorstellen van de zogenaamde “tafel gebouwde omgeving” waar allerlei belangenorganisaties aan meedenken die voorstellen doen aan de politiek. De berichtgeving van De Gelderlander is op dit punt dan ook niet juist.

Wel heeft Wiebes aangekondigd om de diverse regelingen rond zonnepanelen te stroomlijnen. Zo wil hij voor nieuwe postcoderoosprojecten een vergelijkbare regeling introduceren als voor particulieren en grote initiatiefnemers (‘terugleversubsidie’). Dit betekent niet automatisch een verslechtering, want Wiebes heeft aangekondigd om de terugverdientijd op 7 jaar te willen houden. Deze plannen zijn echter nog niet definitief.

Maar wij zijn toch geen nieuw, maar bestaand postcodeproject?

Dat klopt en op dat punt wachten we ook met belangstelling op nadere berichtgeving. Als wij niet “meegaan” naar de nieuwe regeling, maar onder de oude regeling blijven vallen, zijn wij gedurende 15 jaar afhankelijk van de korting op de energiebelasting. Als die gaat dalen wordt onze terugverdientijd langer. Als wij ook meegaan naar een nieuwe regeling is er misschien niets aan de hand. Hoe dit gaat uitpakken is nog niet bekend.

Is de actie van Gazelle dan paniekzaaierij?

Nee, want de terugverdientijd is momenteel onzeker en we kunnen ons voorstellen dat een bedrijf als Gazelle zich niet wil verbinden aan onzekerheden. Tegelijkertijd hebben wij als Zonkracht Hummelo een vrij sterke business case, mede door de provinciale subsidie. Een scenario met een terugverdientijd van 6 – 7 jaar lijkt gezien de ontwikkelingen niet realistisch, maar nog steeds verwachten wij dat de deelnemers een aantrekkelijk financieel rendement zullen halen. Het project in Dieren stopt, maar we spraken gisteren nog met postcoderoosprojecten in Leiden, Doetinchem, Mariënvelde en Rietmolen die wél van start besluiten te gaan en vertrouwen hebben in een goede afloop.

Vanzelfsprekend houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!

Geef een reactie