Faillissement Anode Energie

Vandaag bereikte ons het nieuws dat Anode Energie faillissement gaat aanvragen. Zoals jullie weten opereert Agem onder de licentie van Anode Energie. We zullen dus ongetwijfeld iets gaan merken van deze situatie:

  • Zonkracht Hummelo levert haar zonne-energie aan Agem (en dus indirect aan Anode);
  • De meeste leden van onze coöperatie zijn klant van Agem (en dus indirect van Anode).

Wat het aangekondigde faillissement betekent voor Agem, haar klanten en de aangesloten coöperaties kunnen wij op dit moment moeilijk inschatten.
Wat op dit moment belangrijk is:

  • Wij hebben het bestuur van Agem gevraagd onze belangen in het verdere verloop goed te bewaken;
  • We hebben de directie van Agem gevraagd om ons als coöperatie zo snel en volledig mogelijk te informeren over de ontstane situatie en mogelijke scenario’s te schetsen;
  • We hebben Agem opgeroepen haar klanten zo snel en volledig mogelijk te informeren over de gevolgen van de ontstane situatie.

Wellicht ten overvloede, maar de levering van energie aan huishoudens loopt in een dergelijke situatie nooit gevaar.

***update: Agem publiceert vanavond deze mededelingen op haar website***

Unieke kans: gratis warmtefoto van je huis!

De winter komt eraan en de gasprijzen stijgen. Door isolatie kun je veel energie besparen. Een warmtefoto kan hierbij helpen omdat het inzicht geeft in de plekken waar warmteverliezen optreden. Zonkracht Hummelo gaat deze winter, in samenwerking met AGEM, gratis warmtefoto’s aanbieden in ons postcoderoosgebied.

Goede warmtefoto’s kun je pas maken bij een nachttemperatuur van vijf graden of lager. Wanneer je je aanmeldt ontvang je een paar dagen voor het maken van de foto meer informatie. De foto’s zullen gemaakt worden door bestuursleden van Zonkracht Hummelo, die speciaal hiervoor geïnstrueerd zijn. Zij gaan hiervoor vroeg uit de veren om voor zonsopkomst de warmtefoto’s te maken.

Je ontvangt uiteraard de warmtefoto’s van je eigen huis. Maar waarschijnlijk heb je behoefte aan meer informatie. Wij organiseren een bijeenkomst waarin een energie-expert aan de hand van een selectie van de warmtefoto’s uitleg en advies geeft. Kun je hierbij niet aanwezig zijn, dan kun je een tien-minuten adviesgesprek met de energie-expert aangaan.

Ook niet-leden mogen van deze actie gebruik maken!  Dus stuur dit bericht door en zet je hele straat op de foto! Er zijn geen kosten aan verbonden.

Meld je aan vóór 30 november 2021 via deze link.

ALV gaat niet door

Het bestuur van Coöperatie Zonkracht Hummelo U.A. heeft besloten de ALV van vanavond niet door te laten gaan.

U heeft ongetwijfeld kennis genomen van de meest recente maatregelen die zijn genomen in verband met het Corona-virus. Hoewel de (aangescherpte) maatregelen van het RIVM op het eerste gezicht geen aanleiding leken om de ALV te annuleren, hebben we hiertoe tóch besloten.

Reden hiervoor is dat wij leden met verkoudheidsklachten (die noodzakelijkerwijs thuis moeten blijven) zouden uitsluiten van de vergadering en daarmee hun stem afnemen. Dit geldt evenzeer voor mensen uit risicogroepen die vanuit risicomijding de ALV niet willen bezoeken.

We komen spoedig met een nieuwe datum. U zult begrijpen dat wij op dit punt mogelijkerwijs niet kunnen voldoen aan de termijnen die de statuten vereist.
Wij zien dit als overmacht.

Leden die zich hebben opgegeven voor de ALV zullen ook per sms op de afgelasting worden geattendeerd.

Wij hopen op uw begrip.

Het bestuur.