Monitoring-voorval opgelost voor installatie 0001 Zonkracht Hummelo, Holsen : Inverter energy production fault

Dear customer,

The Inverter energy production fault event detected by the SolarEdge
Monitoring system has been resolved and is now closed.

Site: 0001 Zonkracht Hummelo, Holsen

Alert Summary: Inverter energy production fault

Opened On: Thu May 09 22:00:00 GMT 2019

Last Triggered On: Thu May 09 22:00:00 GMT 2019

Severity: High

Alert Description:
Inverter 1 geproduceerd onder 10.0 Wh in de laatste Dag

Related Components:
Omvormer 1
Sincerely,
The SolarEdge team

This message has been scanned for malware by Websense. www.websense.com

Monitoring waarschuwingsbericht voor installatie 0001 Zonkracht Hummelo, Holsen : Inverter energy production fault

Beste heer/mevrouw,

Het SolarEdge monitoring systeem doet melding van het volgende voorval:

Installatie: 0001 Zonkracht Hummelo, Holsen

Samenvatting alarmmelding: Inverter energy production fault

Geopend op: Wed Apr 24 21:00:00 GMT 2019

Ernst: High

Beschrijving alarmmelding: Inverter 1 geproduceerd onder 10.0 Wh in de
laatste Dag

Bijbehorende componenten:
Omvormer 1

Met vriendelijke groet,

SolarEdge monitoring
E-mail: support@solaredge.com

Wiebes wijzigt postcoderoosregeling

Minister Wiebes stuurde gisteren een brief aan de Tweede Kamer, waarin vooral stil wordt gestaan bij het verlengen van de salderingsregeling (de regeling die individueel bezit van zonnepanelen financieel aantrekkelijk maakt). Er staat echter ook een belangrijke passage in de brief over de Postcoderoosregeling.

Duidelijk wordt dat het collectief opwekken van zonne-energie blijvend op steun kan rekenen, alleen wel in een andere financiële vorm. Ook wordt duidelijk dat de aangepaste regeling in ieder geval niet aantrekkelijker zal worden dan het plaatsen van zonnepanelen op je eigen dak. Hierdoor zouden geschikte daken van woningen onbenut blijven. Dat vindt de minister onwenselijk.

De minister wil de wijzigingen uiterlijk in 2021 van start laten gaan. Tot die tijd blijft de Postcoderoosregeling bestaan, zodat projecten die nu in voorbereiding zijn nog gebruik kunnen maken van deze regeling en energiecoöperaties zich kunnen voorbereiden op eventuele wijzigingen. Lees meer in dit artikel van Solar Magazine.

De integrale tekst over de Postcoderoosregeling uit de brief van Wiebes lees je hieronder:

Energiecoöperaties
Het kabinet vindt het belangrijk dat individuele huishoudens en energiecoöperaties worden ondersteund in het realiseren van hun eigen duurzame energieproductie. Voor individuele huishoudens is de salderingsregeling hiervoor het meest logische instrument. Voor huishoudens zonder eigen dak dat voor zonnepanelen geschikt is, zijn er energiecoöperaties die gebruik kunnen maken van de Postcoderoosregeling. Parallel aan de omvorming van de salderingsregeling zal worden bekeken of de stimulering van energiecoöperaties kan worden aangepast, zodat ook hier meer energiecoöperaties kunnen worden ondersteund.

Het kabinet heeft eerder toegezegd om bij de vormgeving van de nieuwe regeling als opvolger voor salderen rekening te houden met energiecoöperaties. Bij projecten van energiecoöperaties kan doorgaans geen gebruik worden gemaakt van de fiscale salderingsregeling. Dit komt bijvoorbeeld doordat het gaat om een grootverbruikaansluiting of omdat er veelal geen afname van elektriciteit plaatsvindt op de locatie van het coöperatieve project voor de productie van hernieuwbare elektriciteit. Daardoor maken deze projecten nu meestal gebruik van de Regeling verlaagd tarief energiebelasting (Postcoderoosregeling) of bij grotere projecten van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+).

Doordat nu is gekozen om salderen af te bouwen, wil het kabinet bezien op welke wijze het beste rekening kan worden gehouden met energiecoöperaties. Het kabinet onderzoekt hoe de Postcoderoosregeling zal worden gewijzigd of zal worden vervangen door een subsidieregeling. Hierover wordt ook overleg gevoerd met de sector. Het kabinet hanteert hier het huidige budget als uitgangspunt en verwacht dat het niet knellend zal zijn voor een ruimer gebruik van de regeling. Het blijft van belang om de Postcoderoosregeling zodanig in te richten dat voorkomen wordt dat huishoudens met zonnepanelen op hun eigen dak uitwijken naar de Postcoderoosregeling, nu de salderingsregeling geleidelijk wordt afgebouwd. Zo wordt oneigenlijk gebruik van de Postcoderoosregeling voorkomen. Wij zullen uw Kamer in de zomer hierover informeren.

Bovendien blijft het kabinet meewerken aan de oprichting van een nieuwe ontwikkelfaciliteit voor energiecoöperaties. Hiermee worden aanloopkosten voorgefinancierd via ontwikkelkredieten voor duurzame energieprojecten (wind-, (grotere) zon- en warmteprojecten) en kan personele ondersteuning worden verkregen. Dit helpt de coöperatieve sector verder te professionaliseren en tevens de investeringen van energiecoöperaties te versnellen. In overeenstemming met de motie Dik-Faber/Mulder van 6 maart 2019 zal de ontwikkelfaciliteit zo snel mogelijk van start kunnen gaan in die provincies die gezamenlijk tenminste € 5 miljoen bijdragen aan het startkapitaal, naast de € 5 miljoen die het kabinet wil bijdragen.

Doel is om alle benodigde beleidswijzigingen voor energiecoöperaties uiterlijk in 2021 van start te laten gaan. Tot die tijd blijft de Postcoderoosregeling bestaan zodat projecten die nu in voorbereiding zijn nog gebruik kunnen maken van deze regeling en energiecoöperaties zich kunnen voorbereiden op eventuele wijzigingen.

Urgenda-appelboom voor De Steenoven

Vanmorgen werd er in bijzijn van wethouder Paul Hofman een appelboom geplant bij IJsboerderij De Steenoven. De fruitboom werd aangeboden door Urgenda in het kader van de Gelderse Bosbattle.

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken. Urgenda kwam via AGEM in contact met Zonkracht Hummelo die de suggestie deed om de boom te planten bij de nieuwe speelgelegenheid die de IJsboerderij momenteel ontwikkelt.

En wees gerust: Zonkracht Hummelo houdt de groei van de boom goed in de gaten, zodat we tijdig kunnen snoeien en hij niet de kans krijgt om onze zonnepanelen in de schaduw te zetten!

Urgenda vervolgde haar tour in de Achterhoek richting Aalten en Groenlo waar ook een fruitboom werd geplant bij een boerenbedrijf en een natuurspeelplek.

Meer informatie over de Bos Battle vind je hier.

Biomassacentrale Laag Keppel: Van knotboom tot verwarming

Vizier op Bronckhorst kondigde het een aantal weken geleden al aan: Zonkracht Hummelo werkt sinds dit jaar samen met het Vizier in een nieuwe rubriek waarin inwoners van Bronckhorst aan het woord komen over energie-initiatieven die ze zélf nemen. Wij hopen dat deze verhalen onze leden en andere geïnteresseerden inspireren, zodat ze net als Zonkracht Hummelo een steentje kunnen bijdragen aan de energietransitie in de Achterhoek.

Het eerste artikel gaat over de biomassacentrale op Landgoed Keppel, waarmee een aantal huizen en een kinderdagverblijf verwarmd wordt.

De initiatieven verzamelen we op een kaart op onze website. Door op de markers op de kaart te klikken kom je vanzelf op het bijbehorende artikel van Vizier op Bronckhorst.

Terugkijken: Zonkracht Hummelo op TV

Het SBS6-programma De Grote Tuinverbouwing besteedde vandaag aandacht aan de zonnepaneleninstallatie van Zonkracht Hummelo op het dak “De Steenoven”. Presentator Lodewijk Hoekstra beschreef de samenwerking tussen Ronald Pelgrom en onze coöperatie treffend:

Het past bij het idee dat de boer sociaal relevant is en midden in de samenleving staat

Bekijk de hele uitzending via de website van SBS6. De items over Solarpark De Kwekerij en Piet Oudolf zijn namelijk ook de moeite waard!

Zonkrachtdak op televisie

Vandaag (27 oktober) zendt SBS 6 om 17:00 het programma De Grote Tuinverbouwing uit. Dit programma met presentator Lodewijk Hoekstra maakte afgelopen maand opnames in de Gemeente Bronckhorst. Naast een bezoek aan Solarpark de Kwekerij en Piet Oudolf bezochten ze ook de boerderij van Ronald Pelgrom en Petra Boomsma om onder andere stil te staan bij hun staldak vol zonnepanelen. Deze duurzame initiatieven komen aan de orde in de rubriek ‘Lodewijks Groene Geluk’.
Ronald verzekerde ons dat hij ‘Zonkracht Hummelo’ tijdens de opnames een aantal keer heeft genoemd. Dus let vanmiddag tijdens de uitzending goed op!

Meedenken over een energieneutraal Bronckhorst

Gemeente Bronckhorst wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat betekent dat binnen de gemeente evenveel duurzame energie opgewekt wordt als we met zijn allen verbruiken. De gemeente wil deze uitdaging samen met alle inwoners en ondernemers aangaan. Hiertoe worden verschillende avonden georganiseerd die de gemeente ‘energierally’s’ noemt. Gemeente Bronckhorst heeft Zonkracht Hummelo gevraagd om hier aan mee te werken.

Hummelo en omgeving is welkom op 19 november in het Dorpshuis van Drempt (Kerkstraat 89). De bijeenkomst start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, einde om 22.00 uur. We hopen natuurlijk dat de leden en sympathisanten van Zonkracht Hummelo ook massaal aanwezig zijn.

Vergeet niet om je aan te melden via de website van de gemeente.

Wiebes reageert op voorstellen Klimaatakkoord

De leden van onze coöperatie ontvingen vorige week een nieuwsbrief met uitleg over wat het Klimaatakkoord mogelijk betekent voor deelnemers aan Postcoderoos-projecten. Vandaag heeft Minister Wiebes namens het kabinet gereageerd op de voorstellen in dit Klimaatakkoord.

Voor deelnemers aan postcoderoosprojecten is het vooral interessant wat er met de belasting op elektriciteit gaat gebeuren. Het plan om deze drastisch te verlagen ten koste van de belasting op aardgas lijkt niet op draagvlak van het kabinet te kunnen rekenen. Dit is gunstig voor deelnemers aan Zonkracht Hummelo, omdat deze financieel profiteren van korting op de elektriciteitsbelasting.

Wiebes zegt hierover:

De aanpassing van de energiebelasting (…) is een belangrijke ondersteunende en stimulerende maatregel voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. De door de tafel gebouwde omgeving voorgestelde aanpassing vindt het kabinet evenwel te groot.

Het kabinet vraagt de tafel waarin dit voorstel is bedacht met nieuwe voorstellen te komen voor zo’n aanpassing. Ook verzoekt het kabinet de tafel te onderzoeken of in het voorstel ook een variant kan worden betrokken
waarbij de elektriciteitsprijs niet of deels wordt verlaagd en waarbij een hogere gasprijs wordt gecompenseerd door een hogere belastingvermindering in de energiebelasting. Een dergelijke maatregel zou voor energiecoöperaties erg welkom zijn, omdat het wel positief bijdraagt aan de energietransitie, maar deelnemers van energiecoöperaties niet benadeelt.

Zonkracht Hummelo zal haar leden zo snel mogelijk informeren als er meer nieuws komt uit Den Haag.

Monitoring ook beschikbaar voor dak Van Bommel

Vanaf vandaag is de opbrengst van dak Van Bommel in te zien via de monitoringsapp van SolarEdge of via de website. Leden van Zonkracht Hummelo beschikken over de inloggevens.

De reden dat deze mogelijkheid bij Van Bommel wat langer duurde is dat TentenSolar eerst internet moest aanleggen in de container waarin zich de omvormers en meters bevinden.

De monitoring maakt meteen zichtbaar dat er twee panelen niet goed functioneren. We meldden dit vandaag bij Tenten Solar en zij beloofden dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.