ALV gaat niet door

Het bestuur van Coöperatie Zonkracht Hummelo U.A. heeft besloten de ALV van vanavond niet door te laten gaan.

U heeft ongetwijfeld kennis genomen van de meest recente maatregelen die zijn genomen in verband met het Corona-virus. Hoewel de (aangescherpte) maatregelen van het RIVM op het eerste gezicht geen aanleiding leken om de ALV te annuleren, hebben we hiertoe tóch besloten.

Reden hiervoor is dat wij leden met verkoudheidsklachten (die noodzakelijkerwijs thuis moeten blijven) zouden uitsluiten van de vergadering en daarmee hun stem afnemen. Dit geldt evenzeer voor mensen uit risicogroepen die vanuit risicomijding de ALV niet willen bezoeken.

We komen spoedig met een nieuwe datum. U zult begrijpen dat wij op dit punt mogelijkerwijs niet kunnen voldoen aan de termijnen die de statuten vereist.
Wij zien dit als overmacht.

Leden die zich hebben opgegeven voor de ALV zullen ook per sms op de afgelasting worden geattendeerd.

Wij hopen op uw begrip.

Het bestuur.

Geef een reactie